TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Terapia Manualna

 
Dostępne terminy:   2024

Opis kursu:

Terapia manualna (system niemiecki), prowadzona przy współpracy z Physio – Akademie w Wremen - instytucja edukacyjna ZVK (Niemiecki Związek Fizjoterapeutów), jest koncepcją badania i leczenia pacjenta. Zajmuje się: diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, fizjoterapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym samym stawia hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta. System szkolenia terapii manualnej wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i wnikliwym badaniem, co w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze. Przyczyna dolegliwości leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem.


Leczenie polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej \"symbiozy\" pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Jako leczenie stosowane są techniki: mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów. System szkolenia jest ciągle aktualizowany zgodnie z najnowszymi doniesieniami badań naukowych (EBM, EBP). Na kursie, do każdego modułu, otrzymacie Państwo obszerny skrypt.


Terapia Manualna ( System niemiecki ) to szkolenie na najwyższym poziomie, prowadzone przez bardzo doświadczonych instruktorów z grupy terapii manualnej, pod kierownictwem pana Heiko Dahl . Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Organizator gwarantuje są bardzo wysoki standard szkolenia, stąd dyplom tej szkoły terapii manualnej, jest bardzo wysoko ceniony, a dla wielu koleżanek i kolegów stał się furtką do znalezienia ciekawej pracy w Polsce i za granicą.
Szkolenie to jest pierwszym etapem nauki, po którym można kontynuować edukację w systemie OMT (patrz szkolenie OMT), który jest najwyższym poziomem szkolenia terapii manualnej na świecie, uznawanym przez niemal wszystkie kraje.


Instruktorzy akredytowani przez Niemiecką Kasę Chorych:


Jaka jest struktura szkolenia Terapii Manualnej?

Szkolenie zawiera około 240 godzin lekcyjnych. Jest ono podzielone na 7 modułów. Każdy moduł trwa 5 dni. Ostatni, 7 moduł jest modułem końcowym, podczas którego odbywa się powtórzenie materiału oraz egzamin pisemny i praktyczny. Każdy następny moduł rozpoczyna się powtórzeniem materiału z modułu poprzedniego oraz wymianą doświadczeń klinicznych.

Opis Modułów:

OW1 - kręgosłup szyjny obręcz barkowa.

Tematy:

 • wprowadzenie do terapii manualnej
 • podstawy biomechaniki
 • kręgosłup (odcinek szyjny) – biomechanika struktura badania
 • kończyna górna (bark) – biomechanika, struktura badania
 • propozycje terapii obwodowego układu nerwowego (neuromobilizacje) , techniki stawowe (mobilizacje) , mobilizacja mięśni np. masaż funkcyjny


W module pierwszym przedstawione zostanie badanie poszczególnych odcinków ciała oraz podstawy różnicowania regionu bark vs. szyja . Po postawieniu hipotezy terapeutycznej dyskutowane i ćwiczone są propozycje terapii. Ten sposób prowadzenia terapii konturowany będzie we wszystkich następnych modułach.

OW2 - kręgosłup (stawy głowy, przejście szyjno-piersiowe), kończyna górna (bark, łokieć, dłoń)

Tematy:

 • biomechanika stawów szczytowo potylicznych (stawy głowy)
 • struktura badania stawów głowy
 • badanie różnicowe kręgosłup szyjny vs. stawy głowy
 • powtórzenie i rozwinięcie tematu bark
 • badanie i leczenie najczęstszych zaburzeń stawu łokciowego
 • badanie i leczenie najczęstszych zaburzeń nadgarstka i ręki
 • propozycje terapii obwodowego układu nerwowego (neuromobilizacje) , techniki stawowe
 • (mobilizacje) , mobilizacja mięśni np. masaż funkcyjny


UW1 - kręgosłup (odcinek lędźwiowy, przejście piersiowo-lędźwiowe), stawy krzyżowo-biodrowe, kończyna dolna (biodro).

Tematy:

 • biomechanika i badanie kręgosłupa lędźwiowego
 • biomechanika i badanie stawów krzyżowo – biodrowych – testy prowokacyjne
 • biomechanika i badanie stawu biodrowego
 • badanie różnicowe tych trzech struktur , stawianie hipotez terapeutycznych oraz propozycje terapii przy poszczególnych zaburzeniach
 • propozycje terapii obwodowego układu nerwowego (neuromobilizacje) , techniki stawowe (mobilizacje) , mobilizacja mięśni np. masaż funkcyjny


UW2 - kręgosłup (odc. piersiowy), kończyna dolna (kolano, stopa)

Tematy:

 • biomechanika, badanie i leczenie zaburzeń kręgosłupa piersiowego
 • badanie i leczenie zaburzeń pochodzących od stawów żebrowo – kręgowych
 • różnicowanie zaburzeń pochodzących od kręgosłupa piersiowego i żeber
 • biomechanika, badanie i leczenie stawu kolanowego
 • biomechanika, badanie i leczenie stopy
 • Propozycje terapii obwodowego układu nerwowego (neuromobilizacje) , techniki stawowe (mobilizacje), mobilizacja mięśni np. masaż funkcyjny


OW3 - kurs kliniczny (bóle głowy, zawroty głowy), cieśnie, nietypowe obrazy kliniczne.

Tematy:

 • wszystkie cieśnie struktur nerwowych np. mięśnie pochyłe, pierwsze żebro, mięsień, gruszkowaty itp.
 • karta badania pacjenta - stawy skroniowo-żuchwowe - Propozycje terapii obwodowego układu nerwowego (neuromobilizacje), techniki stawowe (mobilizacje), mobilizacja mięśni np. masaż funkcyjny


MFT - Medyczny Trening Funkcjonalny

Tematy:

 • fizjologia mięśnia
 • trening mięśniowy po urazach
 • dawkowanie treningu
 • testy aktywności
 • testy strukturalne
 • dokumentacja terapii
 • sprzęt do medycznego treningu funkcjonalnego
 • praca praktyczna z przyrządami i na maszynach treningowych


Kurs egzaminacyjny – powtórka materiału, egzamin

Tematy:

 • powtórzenie materiału, badania i techniki leczenia
 • egzamin

 

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia w wersji polskiej.


Jak długo trwa szkolenie Terapii Manualnej?
Na rok przewidziane są dwa (maksymalnie trzy) moduły, stąd czas trwania szkolenia wynosi 2,5 do 3 lat.


Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • fizjoterapeuci
 • lekarze

Informacja o uznaniu szkolenia „Terapia manualna – szkoła niemiecka” w Niemczech

Kursy z zakresu Terapii Manualnej, które odbywają się w firmie Reha Plus Edukacja muszą spełniać następujące warunki, aby mogły zostać uznane w Niemczech:

 1. Realizacja szkolenia przez uznanych w Niemczech wykładowców Terapii Manualnej, którymi są:
  1. Agnieszka Wierciak – Rokowska
  2. Susan Bretschnieder
  3. Achim Roessler
  4. Heiko Dahl
  5. Uwe Hallmann
 2. Wszystkie moduły muszą zostać ukończone w Polsce.
 3. Po ukończeniu całego szkolenia w Polsce, kandydat musi ukończyć kurs teoretyczny w Niemczech ( bezpłatny dla absolwentów szkoleń realizowanych w Reha Plus Edukacja).
 4. Egzamin praktyczny należy zdać w Niemczech, w języku niemieckim, przed komisją egzaminacyjną uznaną przez Niemieckie Kasy Chorych.
  Aktualna cena kursu egzaminacyjnego to 360 € na rok 2024.
  Umawianie terminów i ewentualne zmiany cen należy konsultować bezpośrednio z Physio Akademie.
 5. Egzamin pisemny zdany w Polsce zostanie uznany.

Za szkolenia organizowane w Niemczech odpowiada: Physio-Akademie gGmbH. Kontakt: Physio-Akademie gGmbH Wremen - Wremer Specken 4 - 27639 Wremen - Germany ; e-mail: info@physio-akademie.de - Tel.: 0049 470595180

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków