TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Medyczny Trening Funkcjonalny

 
Dostępne terminy:     2024

 


Trening Funkcjonalny to pojęcie zyskujące na popularności, zwłaszcza wśród osób korzystających z siłowni i klubów fitness. Ważne jednak, aby był prowadzony w sposób prawidłowy, z uwzględnieniem zasad biomechaniki i kinezjologii ruchu. Bazuje on na aktywnościach podobnych do tych, które wykonywane są w życiu codziennym. Jego nadrzędnym celem jest przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych, które zostały zaburzone w wyniku urazu, choroby lub przeciążenia. Trening funkcjonalny jest skierowany do pacjentów w każdym wieku, zaczynając od osób o bardzo małej aktywności aż do sportowców.

Szkolenie Medyczny Trening Funkcjonalny skupia się na nauce o ruchu: specyficznych planach treningowych, metodyce treningu, fizjologii mięśni i treningach na urządzeniach. Pokazuje również jak ważne jest aktywne uczestniczenie pacjenta w procesie rehabilitacji. Odpowiednio zaplanowany trening nie tylko pomaga w bezpieczny i kontrolowany sposób powrócić do sprawności, ale również zapobiega powstawaniu kontuzji w przyszłości.


Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • chcą prowadzić aktywną rehabilitację,
 • chcą świadomie wykorzystywać zasady biomechaniki, kinezjologii i dynamiki w treningu,
 • pracują lub chcą pracować z pacjentem ortopedycznym, reumatologicznym, geriatrycznym i neurologicznym,
 • pracują lub planują pracę ze sportowcami,
 • chcą w pracy z pacjentem wykorzystywać sprzęty i przyrządy do ćwiczeń,
 • interesują się fizjologią mięśni, kinetyką i kinematyką,
 • chcą dowiedzieć się w jaki sposób dobierać obciążenia i czas treningu.

Program szkolenia

 • Biomechanika, kinezjologia biomechaniczna, dynamika, normy obciążania.
 • Siły, momenty, układy statyczne i dynamiczne, siły działające na mięśnie i stawy, biomechanika do określenia obciążeń.
 • Możliwości wykonania pomiarów potrzebnych do sterowania treningu i jego dokumentacji.
 • Zorientowana na kinetyczne i kinematyczne wskazania analiza kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa.
 • Trening proprioceptywny, trening neuromięśniow, poprawy siły i wytrzymałości.
 • Zasady prowadzenia treningu siłowego, urządzenia.
 • Koordynacja.
 • Ekscentryczne oraz fizjologiczne dla mięśni formy obciążenia w treningu siłowym.
 • Formy obciążania w treningu siłowym i wytrzymałościowym z urządzeniami.
 • Strategie treningowe ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do terapeutycznych środków treningowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zrozumienie i nauczenie się: stosowania zasady POEM (Problem-Oriented Exercise Management), planowania i wykonywania specyficznych treningów ruchowych, dopasowanych ze względu na problem, możliwości i cel pacjenta.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik szkolenia pozna szczegóły dotyczące:

 • ogólnych i specyficznych planów treningowych,
 • sposobów oceny pacjenta,
 • metodyki treningu i nauki o ruchu,
 • treningu na urządzeniach z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • precyzyjnego określania celu funkcjonalnego pacjenta,
 • prowadzenia dokumentacji fizjoterapeutycznej,
 • określania sił działających na mięśnie i stawy,
 • dobierania obciążeń, zakresów i częstotliwości treningów,
 • postępowania w zależności od aktywności pacjenta.

Czas trwania: 5 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 44

Liczba uczestników: Max 32

Egzamin/zaliczenie: zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach

Akredytacje: Nie

Dla kogo: fizjoterapeuci, lekarze

Instruktorzy:  Uwe Hallmann

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków