TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Terapia manualna u dzieci - kurs rozwijający

 
Dostępne terminy:   2021 2022

Opis kursu
Terapia manualna wywodzi się z koncepcji Kaltenborna. Zajmuje się diagnostyką i terapią chorób odwracalnych i zaburzeń czynnościowych układu mięśniowo-szkieletowego. Dokładna identyfikacja struktury powodującej dolegliwości jest możliwa dzięki szczegółowemu wywiadowi, badaniu fizykalnemu i testom różnicowym. W ten sposób można stworzyć indywidualny plan terapii i przeprowadzić terapię w celu przywrócenia lub poprawy aktywności i udziału pacjenta w życiu społecznym.
Kurs rozwijający opiera się na wiedzy i umiejętnościach nabytych podczas kursu podstawowego. Zostaną one przypomniane oraz poszerzone o dodatkowe treści. W centrum uwagi pozostanie obszar układu mięśniowo-szkieletowego. W celu lepszego zrozumienia tematu oraz nauki rozumowania klinicznego omawiane będą konkretne przypadki oraz materiały wideo, a w razie potrzeby zaprezentowany zostanie również pacjent.
Treść kursu: powtórzenie technik z kursu podstawowego i rozszerzenie technik dla kręgosłupa, asymetrie niemowląt, syndrom KISS, terapia manualna skolioz, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, techniki mobilizacji na kończynach górnych, przebieg badania z różnicowaniem stawu biodrowego, kolanowego, stopy. W centrum uwagi pozostaje obszar układu mięśniowo-szkieletowego.
Dla kogo jest przeznaczony kurs?Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • ukończyły kurs podstawowy z zakresu Terapii Manualnej u dzieci,
 • chcą poszerzyć swój warsztat pracy z pacjentami pediatrycznymi,
 • chcą w codziennej praktyce z pacjentami skoliotycznymi korzystać z terapii manualnej,
 • szukają nowych narzędzi do pracy na stawach skroniowo-żuchwowych,
 • chcą nauczyć się bardzo szczegółowego badania różnicowego kończyn.


Ramowy program szkolenia

 • Wymiana doświadczeń oraz oczekiwań co do kursu
 • Powtórzenie technik z kursu podstawowego i rozszerzenie technik dla kręgosłupa
 • Asymetrie niemowląt
 • Syndrom Kiss
 • Diagnostyka i techniki dla odcinka szyjnego
 • Terapia manualna stawu skroniowo-żuchwowego
 • Terapia manualna skolioz
 • Przebieg badania z różnicowaniem dolegliwości dotyczących stawu biodrowego, kolanowego i stopy
 • Przebieg badania z różnicowaniem dolegliwości dotyczących kończyny górnej


Cel szkolenia
Celem kursu jest odświeżenie i rozszerzenie technik manualnych z kursu podstawowego oraz poszerzenie wiedzy o: techniki leczenia w zakresie skolioz dziecięcych, obrazy kliniczne dotyczące kończyny górnej oraz dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych.Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?
Uczestnik kursu:

 • potrafi pewnie zastosować techniki z kursu podstawowego,
 • zna i stosuje badania różnicowe dla kończyn dolnych, górnych i stawu skroniowo-żuchwowego,
 • potrafi wykorzystać techniki z terapii manualnej w terapii skolioz,
 • zna zaawansowane techniki leczenia funkcjonalnych dysfunkcji kręgosłupa szyjnego,
 • dobrze rozumie zależności funkcjonalne w mięśniowo-szkieletowym obszarze pediatrii.


Czas trwania: 4 dni
Liczba godzin edukacyjnych: 33 / 45 min
Liczba uczestników: 20
Egzamin/zaliczenie: Brak egzaminu. Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach oraz praktycznej oceny podczas pracy na kursie.
Dla kogo: dla fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs podstawowo Terapii Manualnej u dzieci
Instruktorzy: Petra Kruse – Bothe; Petra Hasselhof - Styhler
Informacje dodatkowe: Uczestnicy są proszeni o przyniesienie ze sobą lalki do ćwiczeń.


 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków