TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Terapia Manualna w praktyce klinicznej

 
Dostępne terminy:   2024

Opis kursu:
W trakcie kursu omówione zostanie badanie różnicowe struktur: stawowych, mięśniowych i nerwowych w odniesieniu do konkretnych patologii i przypadków z codziennej praktyki klinicznej z nakładającymi się objawami. Przedstawione będą plany i strategie złożonych terapii na poziomie aktywności i ograniczonego uczestnictwa (ICF).

 

Ilość modułów : 2
Cześć pierwsza- kręgosłup,
Część druga - stawy obwodowe.

 

Czas trwania: każda część po 3 dni. Łącznie 6 dni szkoleniowych.  

 

Uczestnicy:
Absolwenci kursów podstawowych (egzamin) w Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT (Szkoła Niemiecka, Kaltenborn - Evjent, Maitland i inne).

 

 


Plan kursu:

 

Część 1 - Kręgosłup

 

Dzień 1

09:00 - 10:00

 • Przywitanie, przedstawienie się instruktora i uczestników.
 • Omówienie doświadczeń klinicznych i zdefiniowanie głównych celów w zakresie diagnozowania i planowania terapii.
 • Wprowadzenie do badania (ICF), wnioskowanie kliniczne , budowanie strategii terapii.

10:00 - 11:00

 • Kręgosłup szyjny cz. I - badanie różnicowe : zaburzenie stawowe, mięśniowe, nerwowe.

11:00 - 11:30

 • Przerwa.  

11:30 - 12:30

 • Kręgosłup szyjny cz. II - badanie szczegółowe : zaburzenie stawowe, mięśniowe, nerwowe.

12:30 - 13:30

 • kręgosłup lędźwiowy cz. I– badanie różnicowe : zaburzenie stawowe, mięśniowe, nerwowe

13:30 - 14:30

 • Przerwa.

14:30 - 15:30

 • Kręgosłup lędźwiowy cz. II - badanie szczegółowe : zaburzenie stawowe, mięśniowe, nerwowe.

15:30 - 16:00

 • Przerwa.

16:00 - 17:00

 • Samodzielna praca z pacjentem z problemem bólowym kręgosłupa (zespoły 2 -3 os.) -  badanie, hipoteza zaburzenia, testy i leczenie próbne.

17:00 - 17:30

 • Praca w zespołach : opracowanie protokołu badania, ustalenie strategii.

 


 

Dzień 2

09:00 - 11:00

 • Prezentacja protokołów badania w zespołach - obrona postawionej hipotezy zaburzenia.  

11:00 - 11:30

 • Przerwa.

11:30 - 13:00

 • Kręgosłup szyjny  - techniki leczenia.

13:00 - 14:00

 • Przerwa.

14:00 - 15:30

 • Kręgosłup lędźwiowy - techniki leczenia.

15:30 - 16:00

 • Przerwa

16:00 - 17:00

 • Praca samodzielna z pacjentem - rozwinięcie pracy terapeutycznej.

17:00 - 17:30

 • Praca w zespołach, weryfikacja postawionej hipotezy, plan dalszego usprawniania.

 

Dzień 3

09:00 - 10:00

 • Omówienie drugiego dnia pracy z pacjentami.

10:00 - 10:30

 • Funkcjonalny Trening Medyczny (FTM):
 • Planowanie terapii-treningu na poziomie struktury i aktywności.
 • Omówienie zasad treningu medycznego.
 • Praca samodzielna pacjenta - instruktaż do pracy samodzielnej.  

10:30 - 11:00

 • Przerwa.

11:00 - 13:00

 • Plan treningu i dobór ćwiczeń na poziomie struktury.
 • Plan treningu i dobór ćwiczeń na poziomie aktywności.

13:00 - 13:30

 • Podsumowanie całego kursu, omówienie drugiej części kursu „Stawy obwodowe”.

  

Część 2 - Stawy obwodowe

 

Dzień 1

09:00 - 10:30

 • Bark cz. I - badanie różnicowe - problem bólowy.  

10:30 - 11:00

 • Przerwa.

11:00 - 12:00  

 • Bark, cz. II - techniki leczenia - problem bólowy.  

12:00 - 13:30

 • Kolano, cz. I - badanie różnicowe - problem bólowy.

13:30 - 14:30

 • Przerwa.

14:30 - 15:30

 • Kolano , cz. II - techniki leczenia - problem bólowy.  

15:30 - 16:00

 • Przerwa.

 

16:00 - 17:00

 • Samodzielna praca z pacjentem z problemem bólowym/ograniczenia ruchu w stawach obwodowych (zespoły 2 -3 os.) -  badanie, hipoteza zaburzenia, testy i leczenie próbne.

17:00 - 17:30

 • Praca w zespołach : opracowanie protokołu badania, ustalenie strategii.

 

Dzień 2

09:00 - 10:30

 • Prezentacja protokołów badania w zespołach - obrona postawionej hipotezy zaburzenia.  

10:30 - 11:00

 • Przerwa.  

11:00 - 13:00

 • Bark, badanie różnicowe i techniki leczenia - problem z ograniczoną ruchomością.

13:00 - 14:00

 • Przerwa.

14:00 - 15:30

 • Kolano , badanie różnicowe i techniki leczenia - problem z ograniczoną ruchomością.

15:30 - 16:00

 • Przerwa.

16:00 - 17:00

 • Praca samodzielna z pacjentem - rozwinięcie pracy terapeutycznej.

17:00 - 17:30

 • Praca w zespołach, weryfikacja postawionej hipotezy, plan dalszego usprawniania.

 

Dzień 3

09:00 - 10:00

 • Omówienie drugiego dnia pracy z pacjentami.

10:00 - 11:00

 • Bark, badanie różnicowe i techniki leczenia - problem z niestabilnością.

11:00 - 11:30

 • Przerwa  

11:30 - 13:00

 • Kolano, badanie różnicowe i techniki leczenia - problem z niestabilnością i zaburzoną priopriocepcją.

13:00 - 13:30

 • Podsumowanie całego kursu.

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków