TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Terapia powięziowa zorientowana na funkcję (FOFT): Powięź w ruchu - podstawy i praktyka KRAKÓW

 
Dostępne terminy:     2023

 

 

Nowy FOFT (Funktionsorientiere Faszientherapie) jest teraz bardziej efektywny i mocniej ukierunkowany na klinikę (wcześniej organizowany pod nazwą „Funkcjonalna terapia powięziowa”) .

Nowa struktura kursu oferuje zorientowane na klinikę podsumowanie aktualnej i istotnej wiedzy z badań naukowych, jak również jej funkcjonalną interpretację i zastosowanie w praktyce.
 Powstanie metody

Terapia powięziowa zorientowana na funkcję (FOFT wg Salah Bacha) jest manualną, integrującą koncepcją terapeutyczną, która ma na celu funkcjonalną odbudową patologicznie zmienionego układu powięziowego. Wyjątkowość tej koncepcji leży w aspekcie integracyjnym i ukierunkowaniu na funkcję. FOFT jest procesem ewaluacji i leczenia, podczas którego terapeuta za pomocą technik manualnych oraz za pomocą narzędzi, stymuluje tkankę powięziową, mając na celu przywrócenie elastyczności tkanki łącznej oraz ślizgu pomiędzy różnymi warstwami powięzi. Dodatkowo włączana jest aktywna interwencja (ćwiczenia zorientowane na powięź), która optymalizuje funkcję układu mięśniowo- powięziowego skierowaną na wydajny/ ekonomiczny ruch.
 Opis koncepcji FOFT

Szkolenie FOFT składa się z trzydniowego modułu (-- Powięź w ruchu--) oraz fakultatywnego kursu klinicznego –Clinical Days-- (2 dni).
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w kursie klinicznym jest uczestnictwo w pierwszym trzydniowym module.Ramowy program szkolenia

 • anatomia, fizjologia i biomechanika układu powięziowego oraz jego znaczenie kliniczne dla postawy i ruchu
 • ciągłość mięśniowo-powięziowa oparta na ewidencji: zastosowanie w ocenie i leczeniu
 • model biotensegracji: jego znaczenie w stabilizacji i przenoszeniu siły
 • powięź jako narząd czucia propriocepcji: znaczenie kliniczne
 • rola powięzi w zachowaniu ruchu i jej znaczenie terapeutyczne
 • dopasowanie powięzi do funkcji/ dysfunkcji: interpretacja kliniczna i znaczenie w interwencji terapeutycznej
 • wytyczne dotyczące interpretacji postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji powięziowych
 • zorientowane na funkcje manualne techniki powięziowe na podstawie wyników z badania
 • ćwiczenia zorientowane na powięź (trening powięziowy)


Przebieg kursu

 • 30% teorii, 70% praktyki
 • wykład z teorii z prezentacją power point
 • praktyczna demonstracja technik powięziowych
 • ćwiczenia praktyczne w małych grupach
 • demonstracja kliniczna


Cele nauczania: uczestnicy

 • potrafią zinterpretować układ powięziowy pod kątem funkcji w odniesieniu do dysfunkcji aparatu ruchu
 • potrafią wykorzystać kliniczną interpretację postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji powięzi w celu dobrania interwencji terapeutycznej.
 • znają tło i sposób działania manualnych technik powięziowych oraz potrafią je profesjonalnie zastosować w różnych sytuacjach klinicznych,
 • znają tło i sposób funkcjonowania powięzi i potrafią tą wiedze zastosować w sensie fachowej aktywnej interwencji (terapia ruchem zorientowana na powięź)

 

Cel kursu

 • zdobycie aktualnej wiedzy o anatomii, fizjologii i biomechanice tkanki powięziowej
 • zrozumienie zasad działania układu powięziowego w odniesieniu do sposobu  poruszania.
 • uwzględnienie powięzi podczas analizy ruchu i ocenie postawy
 • nauczenie się manualnych technik powięziowych ( z/ bez narzędzi).
 • wypróbowanie i celowe zastosowanie ćwiczeń terapeutycznych zorientowanych na powięź
 • aktualizacja wiedzy o sposobie funkcjonowania układu powięziowego i pełna zmiana paradygmatów
 • ciągła analiza treści poznanych podczas całego kursu
 • autorefleksja i pytania kontrolne po poszczególnych częściach szkolenia


Czas trwania kursu: 3 dni
Liczba godzin lekcyjnych: 25 (45 min.)
Liczba  uczestników: max. 20

Kontrola zdobytej wiedzy

 • poprzez refleksję przez wykładowcę podczas praktyki praktycznej
 • podczas zajęć dydaktycznych odbywa się ciągła refleksja nad tym, czego się nauczyliśmy
 • uutorefleksja i pytania kontrolne w poszczególnych częściach nauki


Egzamin/zaliczenie: zaliczenie na podstawie frekwencji

Akredytacja:
Koncepcja FOFT (wg Salah Bacha) uzyskała akredytację "EduQua" przyznaną przez "Szwajcarskie Stowarzyszenie Kształcenia Dorosłych". Koncepcja FOFT jest również częścią toku studiów master "Master in Functional Kinetic Science" na Medycznym Uniwersytecie Basel (CH)

Kto może wziąć udział: fizjoterapeuci, logopedzi, ergoterapeuci, lekarze

Instruktor: Salah Bacha

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków