TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Wybrane techniki manualne w leczeniu pacjentów z wadami postawy i skoliozami

 
Dostępne terminy:     2024

 


Krótkie wprowadzenie

Terapia manualna (TM) zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń odwracalnych mających swoje źródło w aparacie mięśniowo-szkieletowym, jak i w obwodowym układzie nerwowym.
TM może stanowić uzupełnienie wszelkich znanych, efektywnych terapii skolioz. Uzyskanie korekcji skrzywienia będzie tylko wtedy możliwe, jeśli ruchome połączenia kości nam na to pozwolą, mięśnie nie będą przykurczone, ale za to wystarczająco silne, układ nerwowy będzie miał fizjologiczną mobilność.
TM nie jest więc metodą pierwszego wyboru, ale przygotowaniem do wiodących terapii stosowanych w wadach postawy, skoliozach.  
Techniki terapii manualnej pozwalają przygotować pacjenta z wadą postawy pod względem strukturalnym. Dzięki wnikliwemu badaniu postawy pacjenta i struktur mających wpływ na wadę postawy możemy zastosować celowaną terapię. Może to być mobilizacja stawu, rozciąganie mięśni, neuromobilizacja czy wreszcie medyczny trening funkcjonalny. 

Przykładowo:  skręcona miednica, która może wynikać z ustawienia asymetrycznego stawów krzyżowo-biodrowych i jest przyczyną pozornego skrócenia jednej kończyny, wymaga zbadania ruchomości stawów krzyżowo-biodrowych, a gdy zajdzie taka potrzeba, ich zmobilizowania.    

W tym przypadku, zastosowanie wkładki wyrównującej nadal szeroko stosowane, może jedynie pogorszyć sprawę.

Przypadek ten i wiele innych będzie szeroko omówiony i co najważniejsze praktycznie opracowany.


Opis szkolenia

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady terapii manualnej niezbędne do jej stosowania u dzieci i młodzieży. Pracując z tą grupą pacjentów, terapeuta musi posiadać wiedzę z zakresu fizjologicznych zmian zachodzących podczas wzrostu.
Przypomniana zostanie anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego, jak i obszaru krzyżowo-biodrowo-lędźwiowego.
Nie zabraknie również  informacji z zakresu medycyny popartej dowodami naukowymi odnośnie stosowania TM w skoliozach.
Na szkoleniu czas poświęcony będzie przede wszystkim praktyce, która pozwoli oddać w ręce kursantów nowe narzędzia do badania i leczenia ich pacjentów.


Dla kogo przeznaczony jest kurs

Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów:

 • pracujących z dziećmi i młodzieżą
 • dla tych, którzy chcieliby z takimi pacjentami zacząć pracować
 • zainteresowanych terapią manualną
 • poszukujących praktycznych wskazówek do codziennej pracy z młodymi pacjentami

Ramowy program szkolenia 

 • doniesienia naukowe odnośnie wykorzystania TM w wadach postawy
 • anatomia palpacyjna odcinka piersiowego i obszaru biodrowo-lędźwiowo-krzyżowego
 • podstawowe pojęcia TM
 • kąt Cobba, test Rissera, ustawienie miednicy – parametry do odczytania ze zdjęć RTG
 • badanie i leczenie odcinka piersiowego w odniesieniu do wad postawy
 • badanie i leczenie stawów żeber w odniesieniu do wad postawy
 • badanie i leczenie stawów krzyżowo- biodrowych, związek z wadami postawy
 • pojęcia miednicy skośnej, skręconej
 • badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa(niestabilność)
 • badanie i leczenie obwodowego układu nerwowego u pacjentów z wadami postawy
 • badanie i leczenie pacjenta z zaburzeniem postawy w odcinku szyjnym
 • badanie i terapia pacjenta z zaburzeniami pochodzenia mięśniowego w odcinku szyjnym

Cel  szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie warsztatu pracy terapeutom pracującym z pacjentami z wadami postawy, w tym ze skoliozami, o techniki terapii manualnej. Dzięki nim będą oni mogli pełniej badać i leczyć swoich podopiecznych.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy/uczestniczki będą znali podstawy pracy terapią manualną z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?
Uczestnik kursu po jego ukończeniu:

 • potrafi zbadać pacjenta z wadami postawy w kontekście zaburzeń aparatu mięśniowo-szkieletowego
 • potrafi analizować zdjęcia rtg w kontekście wad postawy
 • potrafi wykonać palpację ogólną tułowia i szczegółową odcinka piersiowego, lędźwiowo-krzyżowo-biodrowego
 • potrafi wykonać badanie odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżówo-biodrowego
 • potrafi wykonać terapię stawów międzywyrostokowych odcinka piersiowego, stawów żebrowo-poprzecznych
 • potrafi wykonać leczenie pacjenta z brakiem stabilności w odcinku lędźwiowym
 • potrafi wykonać leczenie tkanek miękkich
 • potrafi zbadać neurodynamiczność układu nerwowego
 • potrafi wykonać techniki neuromobilizacji
 • potrafi rozpoznać zależności między ustawieniem miednicy, stawów krzyżowo-biodrowych a ustawieniem kręgosłupa i kończyn dolnych.

Czas trwania: 3 dni
Ilość godzin edukacyjnych: 26/45 min.
Liczba uczestników:  20
Egzamin/Zaliczenie:  nie
Akredytacje: nie
Dla kogo: fizjoterapeuci
Instruktor: Beata Pałdyna

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków