TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Barbara Langman

 

Barbara Langman

 

 

 

Specjalista psycholog kliniczny

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

 

 

od 2016 do chwili obecnej Praca w Reha Plus jako współprowadząca szkolenia z zakresu uroginekologii
04.2015 do chwili obecnej Prywatna praktyka psychoterapeutyczna
09.2014

Praca w Szpitalu Św. Rafała w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Centrum Uroginekologicznym w Oddziale zajmuję się głównie diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z uszkodzeniami mózgu, natomiast w Centrum moim zadaniem jest pomoc pacjentom z nietrzymaniem moczu i kału (zaburzenia psychosomatyczne). Konsultuję także pacjentów w innych oddziałach.

05.2013 Egzamin  specjalizacyjny  w  zakresie psychologii klinicznej (psychosomatyki), za który zostałam uhonorowana tytułem „Specjalista 2013" przez Ministra Zdrowia wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie specjalizacji pozwoliły mi udoskonalić moje umiejętności diagnozy i pomocy różnym grupom pacjentów, zwłaszcza z chorobami somatycznymi

01.2012 - 08.2014

Praca w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej wykonywałam diagnozę i prowadziłam terapię osób z zaburzeniami neurologicznymi (m.in. z afazją, po wypadkach komunikacyjnych, po udarach i zawałach mózgu), a w Oddziale Rehabilitacji pracowałam z osobami z niepełnosprawnością ruchową i bólem.
05.- 09.2009 Praca w Stowarzyszeniu Wspierania Onkologii UNICORN stworzyłam autorski program grupowej terapii oraz prowadziłam psychoterapię indywidualną dla pacjentów onkologicznych.
06.2006 – 12.2009 Prywatna praktyka psychoterapeutyczna psychoterapia długoterminowa zaburzeń psychicznych, np. osobowości, depresji lub zaburzeń lękowych.
01.2007 – 10.2009 Studium Umiejętności Psychologicznych i Studium Psychoterapii Uzależnień
praca w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz w NZOZ Dobrej Nadziei

studium umożliwiło mi zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności pracy z osobami uzależnionymi, ich partnerami (tzw. współuzależnionymi) oraz ich dziećmi (np. osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika). W czasie pracy w placówkach odwykowych zdobyłam doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne.
10.2006 - 06.2008 Dwustopniowy kurs hipnozy
poznanie metod pracy w stanie transu hipnotycznego pozwala poszerzyć ofertę terapeutyczną o skuteczne narzędzie pomagania pacjentom psychosomatycznym, doświadczających zaburzeń psychicznych czy adaptacji, jak również wspomagać proces rehabilitacji ruchowej.
08.2006 – 02.2008 Praca w NZOZ Polimed na os. Piastów 40 w Krakowie
wsparcie psychologiczne dla kobiet po mastektomii, w trakcie procesu rehabilitacji.
10.2004 - 10.2007

Wolontariat w Stowarzyszeniu Wspierania Onkologii UNICORN oraz szkolenie w terapii skierowanej do osób z chorobą nowotworową (Program Simontona, Racjonalna Terapia Zachowania)

psychoterapia z osobami z diagnozą nowotworu

10.2006 – 05.2007 Praca w Caritas Polska w programie unijnym aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
05.2005 - 12.2005 Praca w NZOZ „PRO VITA” przy ul. Estery 6 na stanowisku psychologa i psychoterapeuty
05.2004 – 05.2005 Wolontariat w NZOZ „Psyche-med” przy ul. Rusznikarskiej 17 w Krakowie
2001 - 2005 Udział w całościowym szkoleniu w zakresie psychoterapii, zorganizowanym przez Oddział Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
2003 - 2005 Szkolenia w diagnozie klinicznej DSM – IV – TR, psychoterapii krótkoterminowej oraz terapii zaburzeń lękowych, zorganizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
2001 – 2002 Cykl szkoleń dotyczących diagnozy i terapii zespołu stresu pourazowego organizowany przez Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CMUJ
1997 – 2003 Studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1992 – 1996 VI Liceum Ogólnokształcące, klasa humanistyczna z poszerzonym językiem angielskim
   

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków