TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

BTL-08 Ergo II


System do prób wysiłkowych z dodatkowym modułem: Podglądy i Arytmie.
 • 12-kanałowy ciągły zapis EKG z pełną kontrolą próby wysiłkowej
 • Komunikacja z wieloma bieżniami i cykloergometrami
 • Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni

podstawowe właściwości
 • 12-kanałowy ciągły zapis EKG z pełną kontrolą próby wysiłkowej
 • Trendy ST dla wszystkich kanałów
 • Wyświetlanie bieżącej i docelowej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii
 • Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie
 • Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Możliwość drukowaniena w trakcie przeprowadzania próby
 • Możliwość konfigurowania raportów końcowych
 • Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania
 • Komunikacja z wieloma bieżniami i cykloergometrami
 • Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków