TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

System holterowski BTL-08 H600System długotrwałego monitorowania EKG do 7 dni; analiza HRV, HRV plus, ST, ST plus, QT i QTc, analiza rytmu, analiza załamka P i odcinka PQ, detekcja i analiza stymulatorów oraz monitorowanie aktywności ruchowej pacjenta
 

 • Najwyższa jakość zapisu - jak w spoczynkowym EKG
 • Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń
 • Nawigator morfologii
 • Graficzne rozdzielanie klas (superimpozycja)
 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • Rejestracja 3- i 7-kanałowa tylko z 4 odprowadzeń
 • Rejestracja 12-kanałowa z 10 odprowadzeń
 • Analiza załamka P - zmienność PQ
 • Menu i raporty w języku polskim
 • Przejrzyste raporty, eksport raportów do formatu PDF
 • Eksport danych do formatu XML
 • Interaktywne wykresy i histogramy
 • Możliwość podłączenia rejestratorów R12,R7 i R3

Podstawowe właściwości:
 

 • System holterowski 3/7/12-kanałowy dla długotrwałego monitorowania EKG do 7dni
 • Rejestracja 12-kanałowa dostarcza najbardziej wyczerpujących informacji i daje możliwość sledzenia zmian złożonych problemów kardiologicznych
 • Rejestracja 7-kanałowa, w której zapis sygnału jest bardzo zbliżony do zapisu spoczynkowego EKG - doskonałe rozwiązanie dla lekarzy, którzy są dobrze zaznajomieni ze standardową spoczynkową elektrokardiografią, ale dopiero zaczynają pracę z holterami.
 • Najwyższa jakość zapisu przy częstotliwości próbkowania 2000Hz i rozdzielczością cyfrową 16 bitów
 • Wyświetlacz z podglądem zapisu EKG: Zapis EKG jest bezpośrednio przedstawiany na wyświetlaczu urządzenia, dzięki czemu użytkownik może sprawdzać jakość zapisu bez konieczności dostępu do komputera.
 • Monitorowanie aktywności ruchowej: Czujnik ruchu wbudowany w urządzeniu pozwala na precyzyjne śledzenie informacji o aktywności fizycznej pacjenta, pracy serca w okresie snu i czuwania.
 • Analiza granicznych wartości w zapisie EKG: Nie trzeba tracić czasu na przeszukiwanie całego zapisu EKG. Z naszym nawigatorem wartości graniczne zarejestrowanych pobudzeń są demonstrowane jako pierwsze. Powrót do analizy wartości granicznych jest możliwy w każdym momencie badania.
 • Interaktywne wykresy: Użytkownik może na bieżąco analizować i edytować zapis widoczny na ekranie monitora. Teraz już nie trzeba najpierw analizować zapisu EKG, a potem lokalizować odpowiadające mu pobudzenie i w dalszej kolejności modyfikować zapisane dane. Wielkość wykresu graficznego można łatwo zmieniać. Dzięki temu użytkownik może powiększyć konkretne budzące jego zainteresowanie pobudzenia w zapisie elektrokardiograficznym.
 • Interaktywne histogramy: Zastosowanie interaktywnych histogramów umożliwia łatwą i szybką analizę danych EKG. Wystarczy wcisnąć przycisk, aby edytować liczne odcinki zapisu EKG. Używając interaktywnych histogramów użytkownik może analizować zapis graficzny pod kątem wartości krytycznych, takich jak: odstęp RR, odcinek QT, QTc i innych.
 • Nawigator morfologii z wykorzystaniem klasyfikacji pobudzeń: Dzięki wykorzystaniu klasyfikatora pobudzeń uzyskujemy bardzo przejrzyste i zrozumiałe wyniki, co umożliwia złożoną i dogłębną analizę danych. Szybka i łatwa nawigacja pozwala użytkownikowi otrzymać bardzo precyzyjne wyniki w krótkim czasie.
 • Analizator rytmu: To usprawnienie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia użytkownikowi przejrzystości analizy każdego zarejestrowanego zdarzenia. Pozwala zarówno na wyświetlanie zapisu, jak również na jego szybkie bezpośrednie przeanalizowanie. Wyodrębniane są typowe zaburzenia komorowe i nadkomorowe. Ponadto, co godzinę trwania badania przedstawiana jest ilościowa analiza zapisu. Konkretny punkt czasowy sprawia, że porównywanie różnych zdarzeń staje się dużo łatwiejsze.
 • HRV Plus: To narzędzie wyświetla zmienność rytmu serca w formie trendów i tabel statystycznych w celu analizy parametrów czasowych i częstotliwościowych.
 • Analiza ST Plus: Oprogramowanie umożliwia przedstawienie odcinka ST i jego morfologii we wszystkich kanałach przez cały okres zapisu badania. Zmiany odcinka ST mogą być bezpośrednio porównywane z trendami akcji serca HR.
 • Analiza QT i QTc: Niniejsza analiza przedstawia zarówno wykresy graficzne, jak i histogramy dla QT i QTc. Połączenie histogramów i wykresów graficznych daje możliwość całościowego ujęcia analizy. Pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek. Zmiany QT mogą być bezpośrednio porównywane z zapisem akcji serca.
 • Detekcja kardiostymulatorów: System holterowski umożliwia przejrzysty przegląd wszystkich uderzeń serca wywołanych kardiostymulatorem. Nigdy dotąd monitorowanie pracy kardiostymulatora nie było tak przyjazne i intuicyjne. Uderzenia serca wywołane przez kardiostymulator są rejestrowane na poziomie rejestratora, a następnie są przetwarzane przez oprogramowanie, co umożliwia uzyskanie wiarygodnego wyniku badania.
 • Analiza PQ: Jest to bardzo pomocne narzędzie umożliwiające użytkownikowi analizę charakterystyki załamka P, dając tym samym możliwość rozróżnienia poszczególnych typów bloków przedsionkowo-komorowych (AV).
 • Graficzne rozdzielenie klas: Jest to funkcja umożliwiająca zbiorcze przedstawianie i przetwarzanie niejednorodnych klas pobudzeń. Pozwala na szybki dostęp do konkretnego fragmentu zapisu.
 • Pełne dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Oprogramowanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Umożliwia każdemu użytkownikowi znalezienie i wprowadzenie najczęściej stosowanych funkcji. Gwarantuje to szybkie i proste działanie – użytkownik widzi na ekranie tylko te dane, które chce i dokładnie tam, gdzie chce. Oprócz powyższych usprawnień, istnieje możliwość wyboru tonacji kolorystycznej zgodnie z preferencjami użytkownika.
 • Komunikacja z innymi aplikacjami: Możliwość wyeksportowania do formatu XML.
BTL H300
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków