TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Logo GSIDGSID®  (Niemieckie i Międzynarodowe Towarzystwo Intergracji Sensorycznej)  jest organizacją typu non-profit zarejestrowaną zgodnie z niemieckim prawem, utworzoną w celu szerzenia wiedzy o integracji sensorycznej oraz promowania terapii i badań oraz implementacji wiedzy w praktyce z wykorzystaniem metody Sensory-Integrative Ayres Therapy SIAT®, jak również pedagogicznej integracji sensorycznej SI-Päd® w settingu społecznym i pediatrycznym.
GSID jako ogólnodostępne stowarzyszenie podjęło się rozpowszechniania nauki dr Jean Ayres.

Koncepcja  GSID bazuje na obszernej części praktycznej. Podstawy teoretyczne wdrażane są w praktykę. Od początku w wielu seminariach łączy się teorię z praktyką  – zgodnie z metodyką nauczania zorientowanego na problem – praca w grupach.

SIAT bazuje na nauce Jean Ayres – stosowana jest jako terapia IS-Ayres z wykorzystaniem specjalnych technik. Postępowanie terapeutyczne, ciągle udoskonalane jest treścią tej sekwencji szkoleń. 

Doświadczenia absolwentów potwierdzają zaskakujące efekty i możliwości, a szczególnie u małych dzieci z różnorakimi postaciami upośledzenia, dzieci z lub bez zaburzeń ruchowych.

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków