TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Joanna Jaczewska Bogacka

 

 

Dr n. o zdr. Joanna Jaczewska-Bogacka

Fizjoterapeutka, Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dyplomowana Międzynarodowa Terapeutka i Asystentka PNF
Dyplomowana Międzynarodowa Terapeutka Manualna
Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 2007 roku pracuje z pacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Największe doświadczenie ma w leczeniu chorób kręgosłupa, barku, kolana oraz dysfunkcji neurologicznych. Pracowała z zawodnikami kadry Polski różnych dyscyplin (kolarstwo, judo, kickboxing, tenis ziemny, szermierka).

Od 2018 roku prowadzi klinikę rehabilitacyji i medycyny Fizjo Instytut w Warszawie, w której pracuje w zespole lekarzy i fizjoterapeutów.

Prowadzi wykłady i szkolenia dla studentów fizjoterapii. Promotorka prac magisterskich. Autorka i recenzentka wielu publikacji naukowych. Prelegentka kongresów naukowych. Regularnie uczestniczy w konferencjach w kraju i za granicą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w specjalistycznych klinikach rehabilitacji w kraju i za granicą, m.in. Rehabilitation Hospital, Herk de Stad w Belgii, University Hospital Pellenberg w Belgii, Carolina Medical Center, Centrum Medycyny Sportowej, Klinika Lekmed, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Uczestniczyła w ponad 60 szkoleniach podyplomowych z różnych metod fizjoterapeutycznych, prowadzonych przez specjalistów z Polski, USA, Niemiec, Anglii, Japonii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Słowenii, Czech, Węgier: m.in. wszystkie stopnie PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), niemiecka szkoła terapii manualnej, rehabilitacja neurologiczna NDT Bobath, medycyna ortopedyczna Cyriaxa, terapia manualna Mulligan’a, terapia manualna Maitland’a, terapia powięziowa FDM, analiza i terapia zaburzeń chodu, medyczny trening funkcjonalny, rehabilitacja dzieci.

Prowadziła badania naukowe na temat zaburzeń chodu wykorzystując system trójwymiarowej analizy ruchu. W badaniu opublikowanym przez Springer udowodniła skuteczność swojego autorskiego programu rehabilitacji stawu kolanowego. Za swoją rozprawę doktorską p.t. „Zastosowanie Proprioceptywnego Torowanie Nerwowo- Mięśniowego i komputerowej analizy chodu w rehabilitacji pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego” otrzymała wyróżnienie od rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracuje z ortopedami, neurologami i neurochirurgami w celu konsultowania swoich pacjentów.


Prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów w firmie Reha Plus:

 1. Kręgosłup lędźwiowy – badanie i terapia”
 2. Bark i Szyja – badanie i terapia”
 3. Kolano – badanie i terapia”

Asystuje na szkoleniach PNF.
Brała udział w projekcie naukowym organizowanym przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej dotyczącym budowy egzoszkieletu i jego zastosowania w rehabilitacji.
Członek International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association , IPNFA Poland oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.Wystąpienia na kongresach:

 • 2021         Konferencja tłumaczy, wystąpienie: „Ból nadgarstka”
 • 2019         VI Joint Preservation Congress, wystąpienie: „Physiotherapy after ATLAS (Unicompartmental Knee System Load Absorber) implantation.
 • 2019        XXXVIII Dni Ortopedyczne, wystąpienie: „Fizjoterapia po artroskopii stawu biodrowego”
 • 2019         Konferencja Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska: Fizjoterapia jako sztuka i nauka – 10 lat później, warsztaty: „Analiza i stymulacja faz chodu wg metody PNF”
 • 2018         I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Warszawski Uniwersytet Medyczny, wystąpienie: „Współpraca specjalistów w leczeniu bólu kręgosłupa lędźwiowego. Znaczenie badania fizjoterapeutycznego.”
 • 2017         IV Joint Preservation Congress, wystąpienie: „How to correct gait pattern before and after knee surgery.”
 • 2016         III Joint Preservation Congress, wystąpienie: „Czy fizjoterapeuta może zepsuć wynik operacji?”
 • 2016         Konferencja „X Wiosna z Fizjoterapią”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prowadzenie warsztatów  p.t. „Badanie stawu kolanowego i jego interpretacja”
 • 2015         III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów”, prowadzenie wykładu p.t. „Możliwości korygowania wzorca chodu u pacjentów z endoprotezą stawu kolanowego”
 • 2015        II Joint Preservation Congress,  prezentacja badania p.t. „Analiza chodu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i jej znaczenie w procesie usprawniania”
 • 2015         Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: IX  Wiosna z Fizjoterapią, prowadzenie warsztatów pt. ”Problemy obręczy barkowej, badanie i propozycje terapii z użyciem koncepcji PNF”
 • 2014         VII Sympozjum Naukowe CKR, wystąpienie p.t.” Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych z użyciem małych implantów”
 • 2014         Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: VIII  Wiosna z Fizjoterapią, prowadzenie warsztatów pt. ” PNF w terapii zaburzeń chodu”
 • 2014         Konferencja I Krakowskie dni PNF. Wystąpienie: Rehabilitacja pacjenta z hemiplegią prawostronną wg metody PNF. Opis przypadku.
 • 2012         International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association (IPNFA) Symposium, Budapeszt. Prezentacja procesu rehabilitacji pacjenta po urazie czaszkowo- mózgowym wg metody PNF. Opis przypadku. Organizator: IPNFA
 • 2011         10th EFAS Congress, 2nd International Congress of Young Scientists and Students. Prezentacja badania p.t.: „The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance disfunction caused by vestibular disorders”  (nagroda specjalna)
 • 2010        VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia otolaryngologicznego. Doniesienie wstępne.”  (zdobyte wyróżnienie)
 • 2010        Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych: IV Wiosna z Fizjoterapią. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności  specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego”  (nagroda za badanie)
 • 2009        I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska w Warszawie, badanie p.t.:„Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem  pedobarografu Win Pod, w dwóch grupach geriatrycznych, charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną”


Publikacje naukowe:

 • Jaczewska J, Stolarczyk A. Improvement in gait pattern after knee arthroplasty followed by proprioceptive neuromuscular facilitation physiotherapy. Adv Exp Med Biol, Springer Nature, 2018
 • Kotela A, Wilk-Frańczuk M, Jaczewska J, Żbikowski P, Łęgosz P, Ambroziak P, Kotela I. Perioperative physiotherapy for total ankle replacement in patients with inherited bleeding disorders: Outline of an algorithm. Med. Sci Monit 2016:22
 • Jaczewska J, Zaleski M. The effectiveness of vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders evaluated using computerized dynamic posturography. A preliminary report. Medical Rehabilitation 2012; 16(2):9-15
 • Jaczewska J, Stolarczyk A. Rola więzadła krzyżowego przedniego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2012; 8(1-2)
 • Jaczewska J, Rongies W, Zaleski M. Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego. Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212
 • Jaczewska J, Deszczyński J, Stolarczyk A, Nagraba Ł, Mitek T, Gosek K. Aktywność sportowa pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4): 38-49
 • Jaczewska J, Zaleski M. The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders. Preliminary report. Journal of Hearing Science, 2011;1(1):153 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków