TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Justyna Ćwieląg

Justyna Ćwieląg

CEL ZAWODOWY

Praca w charakterze fizjoterapeuty i asystenta w katedrze rehabilitacji z możliwością wykorzystania kompetencji w zakresie prowadzenia:

 • indywidualnej rehabilitacji pacjentów pediatrycznych i dorosłych z chorobami neurologicznymi
 • fizjoterapii profilaktycznej
 • fizjoterapia po leczeniu operacyjnym
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu fizjoterapii w języku polskim i angielskim

EDUKACJA I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

 • Rozpoczęcie w październiku 2015 studiów doktoranckich
 • Master of Science; St. George’s University of London, studia magisterskie na kierunku rehabilitacji -  (2013-2015)
 • Magister fizjoterapii; Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2011-2013)
 • Licencjat fizjoterapii; Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2008-2013)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Praca zawodowa

 • Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. Z O.O.
 • Tłumacz symultaniczny języka angielskiego kursów fizjoterapeutycznych
 • Centrum Medyczne „SKAŁKA”
 • Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji ‘REVITA’

Praktyki podczas studiów magisterskich (łącznie 60 dni pracy z pacjentami)

Praktyki podczas studiów licencjackich (łącznie 154 dni pracy z pacjentami)

INNE ZAANGAŻOWANIA

 • Ukończyłam kurs podstawowy PNF (2016)
 • Ukończyłam kurs Integracji Sensorycznej IO (2015)
 • Ukończyłam kurs fizjoterapeutyczny „Introductory Bobath Course to the Treatment and Management of Children with Cerebral Palsy” w Bobath Centre w Londynie- kurs wprowadzający do metody NDT Bobath (2014)
 • Aktywnie uczestniczyłam w racach Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
  • Wzięłam czynny udział w konferencji naukowej, gdzie wygłosiłam prezentację pt.” Metoda FED (metoda bezinwazyjnego leczenia skolioz)”
  • Uczestniczyła, w międzynarodowej konferencji naukowej z prezentacją: „Leczenie skolioz powyżej 25 stopni Cobba z wykorzystaniem metody FED i koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)”
 • Ukończyłam kurs fizjoterapeutyczny „Fizjoterapia dziecka ryzyka” – nauka rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi, podstawy integracji sensomotorycznej, diagnostyka funkcjonalna dziecka w pierwszym roku życia (2012)
 • Ukończyłam kurs masażu drugiego stopnia w NZOZ Centrum Rehabilitacji „InterMedicus” w Łodzi – masaż leczniczy w jednostkach chorobowych (2011-2012)
 • Ukończyłam kurs masażu klastycznego w NZOZ Centrum Rehabilitacji „InterMedicus” w Łodzi (2010-2011)

JĘZYKI OBCE

 • Język angielski – znajomość bardzo dobra w mowie i piśmie; zdany egzamin IELTS z wynikiem 6.5 (2013)

ZAINTERESOWANIA

 • Podróże
 • Literatura kryminalna i fantasy.

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków