TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 
Klauzula informacyjna
Newsletter
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest firma Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak z siedzibą w Krakowie przy ul. Tuchowskiej 6 B.
  • Dane osobowe przetwarzane są w zakresie:  adresu e-mailowego.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera pocztą elektroniczną mogącego zawierać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda, której możecie Państwo udzielić w procesie zapisu do newslettera  (art. 6 ust.1 lit a)  Rozporządzenia 2016/679.
  • Podanie danych jest dobrowolne.
  • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane z administratorem na podstawie umów powierzenia (obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu, administracji systemu, poczty e-mail).
  • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować poprzez adres mailowy: centrum@fizjoterapia.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 12 650 93 70 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków