AGNIESZKA ŚLIWKA

MIEJSCE PRACY
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Gabinet prywatny: ul. Łużycka 19 Kraków;
EDUKACJA
1999 - 2004 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; Kierunek: fizjoterapia, studia magisterskie
2005 - 2011 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; Studia doktoranckie
2016 -Międzynarodowy Instruktor Bobath IBITA
2009- Międzynarodowy Terapeuta PNF


Kursy:

Metoda Bobath (Badanie i terapia chorych z zaburzeniami neurologicznymi)

08 - 09.2005 Kurs podstawowy
2008;2011;2013,2015 Kursy rozwijające
2011 - 2016 Kursy asystenckie i moduły dla kandydatów na instruktora IBITA metody Bobath
2016 Międzynarodowy Instruktor Kursów podstawowych Bobath


Metoda PNF

02.2005 Kurs podstawowy
07.2006 Kurs rozwijający – tytuł Dyplomowanego Terapeuty metody PNF
04.2008 Kurs Kliniczny- PNF w neurologii
06.2009 PNF 5, Kurs Międzynarodowy; zakończony uzyskaniem tytułu Międzynarodowego Terapeuty PNF

Inne szkolenia:
Terapia stawów skroniowo-żuchwowych; rehabilitacja ortopedyczna wg Cyriaxa (OMI Cyriax)

Praca naukowo - dydaktyczna:
2011- nadal Adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie
PUBLIKACJE NAUKOWE
Wykaz dostępny na stronie Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
GABINET PRYWATNY
ul. Łużycka 19 Kraków;
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków