Barbara Sulińska

MIEJSCE PRACY
FENIKSMEDICA
Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna
ul. Puławska 424
02-884 Warszawa
EDUKACJA
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Ochrona Zdrowia
Kierunek: Fizjoterapia
2000 - 2005

KURSY:
Metoda Cyriax, moduły I - IV
Metoda PNF:Kurs Podstawowy – Kraków. Kurs Rozwijający – zdany egzamin na Dyplomowanego Terapeutę PNF, Kraków 2007
Terapia Manualna w Modelu Holistycznym:
Moduły I – Zespół segmentu ruchowego kręgosłupa, odruchowe techniki zabiegowe.
Moduł II – Igłoterapia. Segment ruchowy kręgosłupa – techniki badawcze oraz techniki zabiegowe.
Moduł III – Techniki zabiegowe. Badanie mobilizacje per rectum.
Moduł IV – Diagnostyka radiologiczna kręgosłupa.
Moduł V – Badanie i terapia manualna stawów kończyn.
Moduł VI – Klinika – postępowanie w najczęstszych zespołach zaburzeń czynności narządu ruchu.
Kurs zakończony egzaminem, Poznań 2009

Metoda McKenzie: Kursy A, B – Zakopane 2006
Metoda Hallawick: Kurs Podstawowy – Gdynia, 2007
Metoda S-E-T Koncept (Sling Exercise Therapy) – Chłopy, 2007
Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej i Hipoterapii – Kraków, 2003 – 2004
Kurs „Thera – Band Academy”:
Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera – band, Łódź, 2006
PUBLIKACJE NAUKOWE
• XL Ogólnopolska i VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, „Postępowanie rehabilitacyjne w zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego przed i po endoprotezoplastyce”. "Przegląd lekarski" Kraków 2002
• „Rola rehabilitacji medycznej w chorobach proktologicznych”, Poradnik Lekarza Praktyka, nr 11 – 12/2002
• XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, odczyt pracy: „Hipoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację dziewczynek z Zespołem Retta” Kraków 2003 "Przegląd lekarski"
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków