TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Analiza chodu - podstawa skutecznej terapii

Dostępne terminy:   2024

 

Ten kurs analizy chodu bazuje na podejściach funkcjonalnych wysoce skutecznych szkoleń takich jak  Bobath i PNF. Aczkolwiek, tu analiza chodu prezentowana będzie niezależnie od tych koncepcji, skupiając się na analizie chodu i jego torowaniu. Doświadczenie instruktorów zapewnia wysoką jakość neurofiologicznych i biomechanicznych wyjaśnień oraz praktycznego zastosowania zarówno z neurologicznego, jak i ortopedycznego punktu widzenia. 

 


Opis szkolenia:

Kurs pozwala zrozumieć normlany oraz patologiczny chód zarówno z punktu widzenia biomechanicznego, jak i neurofizjologicznego. Poza teorią zawiera on sesje praktyczne i sesje terapeutyczne pracy z pacjentem skupione na obserwacyjnej i instrumentalnej analizie chodu, rozumowanie kliniczne i techniki  torowania, interwencje mające skuteczny wpływ na wzorzec chodu.  

 


Program szkolenia:

 • Jak obecnie oceniasz chód? – dyskusja grupowa.
 • Prezentacja video – testy.
 • Cechy normalnego chodu, biomechanika.
 • ICF i chód.
 • Karta badania.
 • Praktyka: ocena chodu: płaszczyzna strzałkowa, płaszczyzna czołowa: co powinniśmy sobie uświadomić?
 • Neurofizjologia chodu (wpływ czuciowy na Centralne generatory Wzorców), efekty praktyczne.
 • Patologia chodu: napięcie, spastyczność i kontrola posturalna w odniesieniu do chodu.
 • Kompleks staw skokowy – stopa w chodzie.
 • Interwencja w kompleksie staw skokowy – stopa.
 • Torowanie faz chodu: fazy obciążenia, fazy przenoszenia, schody.
 • Testy związane z chodem.
 • Feedback (informacja zwrotna). Skuteczny pomiar (Muscle-Lab System).
 • Badanie pacjenta/terapia.

Cel kursu:

 • nauka neurofizjologii chodu oraz zrozumienie rzeczy związanych z kontrolą motoryczną dla korowych vs. automatycznych wzorców chodu 
 • poprawa zdolności analizy chodu uczestników kursu
 • lepsze zrozumienie normalnych i patologicznych wzorców chodu
 • poprawa zdolności torowania 

Nabywane umiejętności:

 • lepsze zrozumienie neurofizjologicznych i biomechanicznych podstaw chodu 
 • poprawa obserwacyjnej i instrumentalnej analizy chodu
 • zwiększenie zdolności rozumowania klinicznego
 • poprawa zdolności torowania
 • przeniesienie teorii w praktykę kliniczną
 • zwiększenie możliwości terapeutycznych uczestników w  terapii pacjentów
 • właściwe wykorzystanie pomiarów wyników

Czas trwania: 5 dni

Ilość godzin edukacyjnych:  49 

Liczba uczestników:  20

Egzamin/zaliczenie:  Nie/ zaliczenie na podstawie frekwencji  na zajęciach oraz praktycznej oceny podczas pracy z pacjentem.

Akredytacje:  nie

Dla kogo: fizjoterapeuci

Instruktorzy: 

Dr Edit Nagy, Instruktor Kursów Podstawowych IBITA 

Attila Szabo, Instruktor Kursów Podstawowych oraz Rozwijających IPNFA 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków