TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Szyja i bark – badanie i terapia

 
Dostępne terminy: 2024

 


Krótkie wprowadzenie
Ustawienie kręgosłupa wpływa na funkcję stawu ramiennego i na odwrót dysfunkcje barku zaburzają biomechanikę kręgosłupa. Aby dobrze leczyć bóle tych okolic warto poznać ich zależności. Bóle ramienia mogą pochodzić zarówno ze struktur obręczy barkowej jak i mogą promieniować z  kręgosłupa szyjnego. Przeprowadzenie dokładnej diagnostyki fizjoterapeutycznej umożliwia stwierdzenie która struktura jest przyczyną bólu. Jeżeli znana jest przyczyna można wtedy zastosować adekwatną terapię.


Opis szkolenia
Na kursie omawiane są problemy pacjentów cierpiących z powodu bólu szyi lub barku. Omawiana jest biomechanika kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej a następnie badanie, różnicowanie struktur i planowanie odpowiedniej terapii. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wiele interwencji fizjoterapeutycznych łączących elementy terapii manualnej,  PNF i treningu medycznego. Kurs ma przede wszystkim formę praktyczną. Na kursie demonstrowana jest praca z prawdziwym pacjentem.


Dla kogo przeznaczony jest kurs
Kurs przeznaczony jest dla studentów i fizjoterapeutów pracujących z pacjentami lub planujących rozpoczęcie pracy z osobami cierpiącymi z powodu chorób kręgosłupa szyjnego, stawu ramiennego, obręczy barkowej. Szkolenie dedykowane jest osobom, którym zależy na zdobyciu przede wszystkim wiedzy praktycznej.
 


Program szkolenia

Dzień 1

9:00 - 11:30 Anatomia i biomechanika szyi i barku
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Najczęstsze patologie: m.in. dyskopatia, mielopatia, radikulopatia, niestabilność kręgosłupa szyjnego, zniesienie lordozy szyjnej, ucisk na struktury nerwowe, zespół cieśni podbarkowej, uszkodzenia stożka rotatorów, zapalenie torebki stawowej, niestabilność stawu ramiennego, choroby ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego
13:30 - 14: 20 Przerwa obiadowa
14:20 - 16:20 Badanie kliniczne, palpacja, diagnostyka różnicowa, ICF, sygnały alarmowe
16:20 - 16:35  Przerwa kawowa
16:35 - 18:00 Wybrane techniki terapii manualnej w obrębie szyi (techniki dla struktur stawowych i mięśniowych)

 

Dzień 2

9:00 - 9:20 Interpretacja badań obrazowych
9:20 - 11:00 Techniki dla struktur mięśniowych kręgosłupa szyjnego i barku, techniki dla struktur stawowych, techniki dla struktur nerwowych
11:00 - 11:15 przerwa kawowa
11:15 - 11:45 Odtwarzanie rytmu ramienno - łopatkowego
11:45 - 12:30 Trening medyczny, przywracanie zakresu ruchu, budowanie stabilności, siły, wytrzymałości i kontroli ruchu, wykorzystanie siły grawitacji, odpowiedni dobór obciążeń i liczby powtórzeń
12:30-13:30 Demonstracja pracy z pacjentem
13:30 - 14:20 przerwa obiadowa
14:20 - 15:00 Protokoły postępowania fizjoterapeutycznego  (usprawnianie zachowawcze i pooperacyjne)
15:00 - 15:40 Interwencje chirurgiczne w obrębie szyi i stawu ramiennego i rehabilitacja pooperacyjna
15:40 - 16:00 Przegląd literatury mity i fakty
16:00 - 16:30 Pytania i dyskusja

 


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik kursu:

 • potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem
 • potrafi wykonać badanie i różnicowanie struktur kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej
 • potrafi zidentyfikować niebezpieczne objawy i skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty w razie potrzeby  
 • umie rozpoznać najważniejsze patologie na obrazie RTG i MRI
 • zna biomechanikę kręgosłupa szyjnego , stawu ramiennego, łopatki i potrafi wykryć zaburzenie
 • rozumie istotę najczęstszych patologii
 • potrafi zaplanować fizjoterapię
 • zna różne techniki leczenia zaburzeń stawowych , mięśniowych i nerwowych
 • zna zasady treningu medycznego
 • umie zaplanować program ćwiczeń domowych
 • zna możliwości operacyjne szyi i barku i wie kiedy skierować pacjenta na konsultację lekarza

Czas trwania: 2 dni
Ilość godzin edukacyjnych:   18 / 45 min.
Liczba uczestników:  20
Egzamin/Zaliczenie:  100% obecności
Dla kogo: studenci fizjoterapii, fizjoterapeuci, lekarze
Prowadzenie: Joanna Jaczewska - Bogacka

Joanna Jaczewska

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków