TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Bark i szyja – interwencje fizjoterapeutyczne

 
Dostępne terminy: 2020

 


Opis szkolenia:

Kurs został stworzony w celu nauki radzenia sobie z pacjentami, którzy cierpią z powodu bólu szyi lub/i barku. W praktyce często okazuje się, że diagnoza w tym obszarze ciała nie jest precyzyjna, a dolegliwości pacjenta każdego dnia są inne. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie dokładnej diagnostyki klinicznej i nauka planowania odpowiedniej terapii. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najskuteczniejsze techniki fizjoterapeutyczne dla barku i szyi z różnych koncepcji: PNF, terapii manualnej – szkoły niemieckiej, Mulligana, Cyriaxa, tapingu, treningu medycznego. Kurs ma przede wszystkim formę praktyczną i skierowany jest do fizjoterapeutów, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat o dużą liczbę nowych technik.


Zagadnienia poruszane na kursie:

Dzień 1

 • Anatomia i biomechanika szyi i barku.
 • Anatomia palpacyjna, badanie kliniczne, badanie neurologiczne, diagnostyka różnicowa, dzwonki alarmowe, praktyka w parach.
 • Interpretacja fizjoterapeutyczna badań obrazowych.
 • Najczęstsze patologie: dyskopatia, mielopatia, radikulopatia, niestabilność kręgosłupa szyjnego, ucisk na nerwy obwodowe, zespół cieśni podbarkowej, uszkodzenia stożka rotatorów, zapalenie torebki stawowej, niestabilność stawu ramiennego, choroby ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego.
 • Interwencje chirurgiczne w obrębie szyi i stawu ramiennego.
 • Protokoły postępowania fizjoterapeutycznego wykorzystywane w najlepszych ośrodkach na świecie (usprawnianie zachowawcze i pooperacyjne).
 • Wybrane techniki terapii manualnej w obrębie szyi, elementy szkoły niemieckiej, Cyriax’a, koncepcji Mulligan’a, praktyka w parach.
 • Demonstracja pracy z pacjentem.

Dzień 2

 • Testy funkcjonalne oraz skale – fizjoterapia skierowana na cel.
 • Techniki stabilizacji kręgosłupa szyjnego, przywracanie kontroli nerwowo-mięśniowej (PNF).
 • Neuromobilizacje.
 • Odtwarzanie rytmu ramienno – łopatkowego, praktyka w parach.
 • Praca na strukturach barku, praktyka w parach.
 • Przywracanie zakresu ruchu, siły mięśniowej, koordynacji i stabilności stawu ramiennego wg koncepcji PNF, praktyka w parach.
 • Trening medyczny, budowanie stabilności, siły i wytrzymałości, od centrum ciała do części obwodowych, zabawa prostymi sprzętami i siłą grawitacji, odpowiedni dobór obciążeń i liczby powtórzeń, praktyka w parach.
 • Techniki Mulligana, praktyka w parach.
 • Taping szyi i stawu ramiennego.
 • Przegląd najnowszej literatury – mity i fakty.

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków