TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

 
Dostępne terminy: 2021 2022

 


Nowe szkolenie w fizjoterapii uroginekologicznej z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego ( PTUG ) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy lekarzy ginekologów i uroginekologów z fizjoterapeutami zajmującymi się pacjentami z problemami funkcjonalnymi w obrębie miednicy mniejszej.

Cykl szkolenia obejmuje sześć modułów z czego ostatni jest modułem egzaminacyjnym, na którym uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymują tytuł dyplomowanego terapeuty uro-ginekologicznego certyfikowany przez PTUG. Olbrzymim walorem tego szkolenia jest zespół wykładowców składający się z:

 

Lekarzy :

 

Fizjoterapeutek :

 

Psychologa:

 

Taki zespól pozwoli Państwu poznać medycynę uroginekologiczną w sposób bardzo profesjonalny i oparty na najnowszych badaniach naukowych związanych z tym tematem.


 

Opis poszczególnych modułów:


Moduł 1.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie ( w pierwszym dniu kursu od godziny 14, w drugim dniu cały dzień ).


Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

W czasie trwania pierwszego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej. Jest to moduł obejmujący szczegółowe badanie i postępowanie fizjoterapeutyczne w różnych problemach funkcjonalnych miednicy mniejszej per vaginam, per rectum. Szczegółowo zostaną omówione formy postępowania terapeutycznego oraz treningu mięśniowego dobranego indywidualnie do rodzaju dysfunkcji.

Pierwszy moduł szkolenia PTUG zawiera następujące treści:

 • powtórzenie anatomii z uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej i fizjologii dna miednicy, z uwzględnieniem dna miednicy u kobiet i mężczyzn;
 • szczegółowe badanie dna miednicy mniejszej, holistyczne podejście do pacjenta z uwzględnieniem oceny zgodnie z wytycznymi ICF;
 • badanie palpacyjne dna miednicy, badanie "per vaginam";
 • techniki pracy z mięśniami dna miednicy, omówienie możliwości zastosowania technik mięśniowych i manualnych;
 • sens zajęć grupowych i pracy domowej pacjentek/tów.

 

Moduł 2.

Fizjoterapia.
Czas trwania - 4 dni.

Moduł ten obejmuje anatomię funkcjonalną regionu odc. L, SKB i biodra, badanie powyższych regionów w odniesieniu do problemów kobiet w okresie ciąży oraz po ciąży, diagnostykę różnicową ww. regionów oraz propozycje terapii. Kolejne zagadnienia poruszane podczas tego modułu to  postępowanie operacyjne i fizjoterapeutyczne z wyróżnieniem różnych technik operacyjnych i rodzajów operacji, informacje związane z opieką terapeutyczną w trakcie okresu ciąży, przygotowanie pacjentki do porodu, jak również określenie roli fizjoterapeuty po porodzie z uwzględnieniem podziału na poród siłami natury oraz przez cięcie cesarskie.

Szczegółowe treści kursu:

 • anatomia funkcjonalna; anatomia odc. L, SKB i biodra;
 • podstawy badania w terapii manualnej;
 • diagnostyka różnicowa ww. regionów;
 • propozycje terapii ww. regionów;
 • omówienie fizjologii i patologii okresu ciąży;
 • rola fizjoterapeuty w ciąży i przygotowaniu do porodu;
 • fizjoterapia poporodowa;
 • fizjoterapia pooperacyjna z uwzględnieniem techniki dojścia w czasie zabiegu

 

Moduł 3.

Wykłady lekarskie.
Czas trwania - 2 dni.

W czasie trwania trzeciego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej z perspektywy ginekologa. Precyzyjne omówione będą także zagadnienia związane z patologią i patofizjologią tego obszaru ciała takie jak: zaburzenia statyki narządów czy różne formy nietrzymania moczu.
Podczas zajęć praktycznych zostanie przeprowadzone badanie ginekologiczne.

Uwaga! Wszystkie wykłady lekarskie odbywają się w Krakowie (niezależnie od miasta, w którym grupa rozpoczyna szkolenie).

 

Moduł 4.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

Kurs obejmuje przygotowanie uczestników z zakresu zastosowania pessaroterapii w pracy fizjoterapeuty. Pokazane zostaną różne rodzaje biofeedback’u z omówieniem jego znaczenia i zastosowania w konkretnych przypadkach klinicznych. Uczestnicy kursu poznają również rolę elektrostymulacji mięśni miednicy mniejszej, jej rodzaje i działanie. Podczas tego modułu zostaną również szerzej omówione teoretycznie i praktycznie aspekty bólu i zespołów bólowych dna miednicy.

Szczegółowe treści kursu:

 • pessary, ich rodzaje, zastosowanie i metody dobierania;
 • biofeedback - rodzaje i znaczenie w terapii;
 • EMG w terapii zaburzeń dna miednicy;
 • elektrostymulacja z wykorzystaniem elektrod dopochwowych i przezskórnych;
 • dolegliwości bólowe dna miednicy (m.in. wulwodynia, coccygodynia, bolesne miesiączkowanie).


Moduł 5.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia + psychologia.
Czas trwania  - 3 dni.

Jest to moduł obejmujący szkolenie fizjoterapeutyczne z zakresu proktologii. W czasie jego trwania przedstawione zostaną zagadnienia związane z anatomią, fizjologią jak i zaburzeniami w obrębie układu trawiennego. Uczestnicy zostaną także zapoznani z możliwościami stosowania różnych form terapii.
Ponadto w trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z wykwalifikowanym psychologiem pracującym na co dzień z osobami z dysfunkcjami obszaru miednicy mniejszej.
Ta część kursu zawiera także powtórzenie wiadomości do egzaminu, omówienie zagadnień do egzaminów teoretycznego i praktycznego.


Moduł 6.

Czas trwania - 1 dzień.

Moduł egzaminacyjny obejmujący egzamin teoretyczny i praktyczny.
 


Grupa docelowa:

 • fizjoterapeuci
 • położne
 • lekarze

 


Koszt szkolenia:

 • Moduł I - 1300 zł
 • Moduł II - 1732 zł
 • Moduł III - 780 zł
 • Moduł IV - 1400 zł ( w cenie szkolenia sonda do elektrostymulacji)
 • Moduł V - 1300 zł
 • Moduł VI (egzamin) - 500 zł

 


 

Terminy:

 

Grupa

Moduł I

Moduł II

Moduł III
(dla wszystkich grup realizowany jest w Krakowie)

 

Moduł IV

Moduł V

Moduł VI
(egzamin)

Grupa 20

Warszawa

25 - 27.09.2020

19 - 22.12.2020

24 - 25.04.2021

21 - 23.05.2021

14 - 16.07.2021

05.12.2021

Grupa 23

Poznań

18 - 20.09.2020

16 - 19.01.2021

27 - 28.02.2021

29 - 31.05.2021

24 - 26.09.2021

09.01.2022

Grupa 24

Poznań

09 - 11.12.2020

06 - 09.02.2021

29 - 30.05.2021

26 - 28.09.2021

18 - 20.11.2021

09.01.2022

Grupa 25

Kraków

16 - 18.11.2020

25 - 28.02.2021

07 - 08.08.2021

07 - 09.07.2021

07 - 09.11.2021

28.01.2022

Grupa 26

Warszawa

04 - 06.01.2021

10 - 12.04.2021

20 - 21.11.2021

31.07 - 03.08.2021

11 - 13.09.2021

22.01.2022

Grupa 27

Warszawa

29 - 31.10.2021

19 – 22.02.2022

03 – 04.09.2022

02 – 04.11.2022

 

 

Grupa 28

Kraków

20 - 22.04.2021

09 - 12.08.2021

22 – 23.01.2022

17 -19.12.2021

18 - 20.03.2022

10.06.2022

Grupa 29

Gdańsk

14 - 16.06.2021

11 - 14.10.2021

 

12 - 14.01.2022

04 - 06.04.2022

04.07.2022

Grupa 30

Wrocław

11 - 13.05.2021

21 - 24.08.2021

26 - 27.03.2022

03 – 05.01.2022

08 – 10.04.2022

02.09.2022

Grupa 31

Kraków

04 - 06.09.2021

30.11 - 03.12.2021

30 - 31.10.2021

29 – 31.01.2022

06 – 08.05.2022

05.08.2022

Grupa 32

Kraków

15 - 17.09.2021

18 - 21.12.2021

28 – 29.05.2022

22 - 24.05.2022

25 - 27.06.2022

10.10.2022

Grupa 33

Gliwice

10 - 12.12.2021

23 - 26.03.2022

19 – 20.11.2022

25 - 27.08.2022

10 - 12.11.2022

 

Grupa 34

Warszawa

19 – 21.05.2022

17 - 20.08.2022

 

10 – 12.12.2022

 

 

Grupa 35

Warszawa

19 - 21.11.2022          

Grupa 36

Kraków

06 – 08.02.2022

11 – 14.06.2022

 

16 – 18.12.2022

 

 

Grupa 37

Kraków

06 -08.08.2022 11 -14.12.2022        

Grupa 38

Wrocław

03 – 05.09.2022

2023

 

 

 

 

Grupa 39

Kraków

17 -19.10.2021

13 -16.12.2021

 

 

 

 

Grupa 40

Gdańsk

05 - 07.07.2022 13 - 16.09.2022        

Grupa 41

Gliwice

01 - 03.12.2022          

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków