TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

PNF i Skoliozy - kurs podstawowy

 
Dostępne terminy: 2019

 

Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska


Krótkie wprowadzenie

Metoda PNF może być stosowana w leczeniu osób z różnymi typami deformacji kręgosłupa, w tym ze skoliozą. Założenia koncepcji są zgodne z wytycznymi międzynarodowymi, w których podkreśla się znaczenie indywidualnego planowania i prowadzenia ćwiczeń, korekcji trójpłaszczyznowej oraz nauczania prawidłowego ustawienia ciała w czasie codziennych czynności.


Opis szkolenia

Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych, części praktycznej, demonstracji pacjentów ze skoliozą idiopatyczną oraz skoliozą wiadomego pochodzenia przez prowadzącego szkolenie oraz pracy kursantów z pacjentami pod nadzorem instruktora prowadzącego. W czasie kursu poruszane są między innymi tematy: badania, dokumentacji, ustalania celów terapeutycznych/ICF, budowania i prowadzenia terapii, oceny efektów oraz ustalania programów terapeutycznych dla osób za skoliozami. Szkolenie skonstruowane jest zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi SOSORT i zawiera aktualne standardy leczenia skolioz idiopatycznych.  


Program szkolenia

 • wprowadzenie do tematu- definicje, terminologia, etiologia, podział skolioz;
 • dokumentacja terapii- karta badania postawy ciała;
 • badanie kliniczne pacjenta i ocena zdjęć rentgenowskich;
 • badanie manualne kręgosłupa i miednicy;
 • mechanizmy kontroli ustawienia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej;
 • trójpłaszczyznowa analiza skoliozy; Znaczenie kompensacji w skoliozie;
 • wprowadzenie do leczenia zachowawczego skolioz;
 • skoliozy jednołukowe i dwułukowe - algorytm postępowania zgodnie z założeniami metody PNF;
 • planowanie terapii w różnych pozycjach wyjściowych; Kombinacje wzorców i technik w różnych pozycjach wyjściowych;
 • system łańcuchów zamkniętych w terapii, jego znaczenie i wykorzystanie w terapii;
 • mobilizacje związane z poprawą funkcji oddechowej;
 • ból – znaczenie technik rozluźniających;
 • elementy mobilizacji tkanek miękkich- techniki Hold-Relax, Contract-Relax;
 • stymulacje oddechowe;
 • zaburzenia chodu - analiza i stymulacja faz chodu zgodnie z założeniami metody PNF;
 • skoliozy o znanej przyczynie - zasady planowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (m.in. choroby nerwowo- mięśniowe, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, dysfunkcje rdzenia kręgowego, przepukliny oponowo - rdzeniowe);
 • prace domowe dla pacjentów (między innymi z użyciem taśm, piłek);
 • postępowanie pooperacyjne;
 • mobilizacje segmentalne kręgosłupa i żeber;
 • terapia pacjentów;

Cel  szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy dotyczącej badania, planowania terapii u pacjentów (dzieci oraz dorośli) z różnymi typami skolioz oraz deformacjami kręgosłupa, budowania procesu terapeutycznego, oceny efektów terapii oraz tworzenia indywidualnie dobranych planów terapeutycznych.


Nabywane umiejętności.

 • umiejętność badania pacjentów ze skoliozą idiopatyczną lub ze skoliozą o znanej przyczynie zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi;
 • podstawowa ocena zdjęć rentgenowskich;
 • umiejętność określania zaburzeń na poziomie struktur/funkcji, aktywności oraz partycypacji (ICF);
 • umiejętność tworzenia planu procesu terapeutycznego osób ze skoliozą;
 • umiejętność dokumentowania procesu terapeutycznego- karta badania postawy ciała;
 • umiejętność analizowania poszczególnych faz chodu u pacjentów ze skoliozą;
 • umiejętność dostosowania wzorców i technik metody PNF do trójpłaszczyznowej deformacji kręgosłupa;
 • umiejętność planowania i prowadzenia fizjoterapii u pacjentów z różnymi typami skoliozy idiopatycznej;
 • umiejętność odpowiedniego doboru kombinacji wzorców i technik metody PNF do pacjenta z danym typem skoliozy;
 • umiejętność oceny efektów terapii;
 • umiejętność planowania i prowadzenia fizjoterapii z pacjentami bólowymi ze skoliozą;
 • umiejętność planowania i prowadzenia terapii u pacjentów ze skoliozą w zależności od stwierdzonych zaburzeń chodu;
 • umiejętność planowania i prowadzenia fizjoterapii po leczeniu operacyjnym skoliozy;
 • umiejętność przeprowadzenia odpowiednich do skoliozy stymulacji oddechowych;
 • umiejętność mobilizacji wybranych struktur ciała o zmniejszonej ruchomości (kręgosłup, żebra);
 • umiejętność tworzenia odpowiednich zadań domowych w celu utrzymania efektów terapii;
 • edukacja zdrowotna pacjentów i ich rodzin;
 • umiejętność pokierowania pacjenta do innych specjalistów zgodnie z wytycznymi w zakresie leczenia osób ze skoliozami.

Czas trwania: 4 dni
Ilość godzin edukacyjnych: 38
Liczba uczestników: 20
Egzamin/Zaliczenie:  zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach
Dla kogo: fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi.

Akredytacje: Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska ( wykupienie akredytacji jest dobrowolne i wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty).


Wymagania kwalifikacyjne: 

 • Ukończony kurs podstawowy PNF. 

Prowadzące szkolenie :

   Agnieszka Stępień    Katarzyna Fountoukidis
Agnieszka
Stępień
Katarzyna
Fountoukidis

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków