TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

PNF i Skoliozy - kurs rozwijający

 
Dostępne terminy: 2020

 


 

Krótkie wprowadzenie
Metoda PNF może być stosowana w leczeniu osób z różnymi typami deformacji kręgosłupa, w tym ze skoliozą. Założenia koncepcji są zgodne z wytycznymi międzynarodowymi, w których podkreśla się znaczenie indywidualnego planowania i prowadzenia ćwiczeń, korekcji trójpłaszczyznowej oraz nauczania prawidłowego ustawienia ciała w czasie codziennych czynności.Opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy „PNF i Skoliozy”. W czasie szkolenia przedstawione zostaną aktualne wytyczne postępowania w zakresie leczenia zachowawczego osób ze skoliozami idiopatycznymi oraz skoliozami o znanej przyczynie. Kurs obejmuje zagadnienia praktyczne związane ze szczegółowym badaniem klinicznym chorych ze skoliozami różnego typu oraz planowaniem indywidualnego postępowania. Program szkolenia zawiera nowe zagadnienia takie jak postępowanie w leczeniu dzieci ze skoliozą wczesnodziecięcą oraz skoliozą o znanej przyczynie, występującą u dzieci z MPD, uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub chorobami nerwowo-mięśniowymi. Zajmiemy się także analizą poszczególnych faz chodu u chorych ze skoliozami oraz dolegliwościami bólowymi u młodzieży i dorosłych z deformacją kręgosłupa. W czasie szkolenia zaprezentowane będą wybrane techniki terapii manualnej włącznie z neuromobilizacjami , które można skutecznie łączyć z wzorcami metody PNF.Program szkolenia

 • Aktualne standardy leczenia skolioz idiopatycznych - wytyczne międzynarodowe.
 • Badanie kliniczne pacjenta i ocena zdjęć rentgenowskich.
 • Badanie manualne kręgosłupa i miednicy.
 • Skoliozy jednołukowe i dwułukowe - algorytm postępowania zgodnie z założeniami metody PNF.
 • Skoliozy trzyłukowe z łukiem szyjno – piersiowym – algorytm postępowania zgodnie z założeniami metody PNF.
 • Wady rozwojowe kompleksu lędźwiowo- krzyżowo – biodrowego - algorytm postępowania wg koncepcji PNF.
 • Mobilizacje związane z poprawą funkcji oddechowej.
 • Ból – znaczenie technik rozluźniających.
 • Podstawy badania różnicowego kompleksu biodrowo-lędźwiowo-krzyżowego u pacjentów bólowych
 • Terapia manualna pacjentów bólowych (stawy, obwodowy ukł. nerwowy, ukł. mięśniowy)
 • Zaburzenia chodu - analiza i stymulacja faz chodu zgodnie z założeniami metody PNF.
 • Specyfika postępowania w skoliozach wczesnodziecięcych i dziecięcych.
 • Skoliozy o znanej przyczynie - zasady planowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, dysfunkcje rdzenia kręgowego, przepukliny oponowo - rdzeniowe).
 • Skoliozy o znanej przyczynie (choroby nerwowo-mięśniowe).
 • Postępowanie pooperacyjne.
 • Terapia pacjentów.
 • Wyjaśnienie i przedstawienie zasad i pojęć typowych dla TM na przykładzie odcinka piersiowego.
 • Odcinek Th – badanie, techniki badania, techniki mobilizacji
 • Żebra – badanie, techniki badania, techniki mobilizacji
 • Miednica oraz staw krzyżowo – biodrowy  - badanie, techniki mobilizacji
 • Stawy odcinka L – badanie, przykładowe leczenie
 • Pacjent bólowy z zaburzeniem obwodowego układu nerwowego – badanie, przykładowe leczenie
 • Badanie różnicowe pacjenta bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • Badanie pacjenta bólowego z zaburzeniem pochodzenia mięśniowego.
 • Terapia tkanek miękkich mięśni na przykładzie m. podpotylicznych.


Cel  szkolenia
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas kursu podstawowego o nowe zagadnienia  związane z badaniem i planowaniem terapii u pacjentów ( dzieci oraz dorośli)  z różnymi typami skolioz oraz deformacjami kręgosłupa.Nabywane umiejętności.

 • Umiejętność badania pacjentów ze skoliozą idiopatyczną lub ze skoliozą o znanej przyczynie zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi.
 • Ocena zdjęć rentgenowskich.
 • Umiejętność przeprowadzenia podstaw badania różnicowego pacjentów bólowych w odcinku szyjnym oraz w obszarze biodrowo-lędźwiowo-krzyżowym.
 • Umiejętność oceny ruchomości wybranych struktur ciała oraz uogólnionej hipermobilności stawowej
 • Umiejętność analizowania poszczególnych faz chodu u pacjentów ze skoliozą.
 • Umiejętność dostosowania wzorców i technik metody PNF do trójpłaszczyznowej deformacji kręgosłupa.
 • Umiejętność zastosowania wybranych technik terapii manualnej do trójpłaszczyznowej deformacji kręgosłupa.
 • Umiejętność planowania i prowadzenia fizjoterapii u pacjentów z różnymi typami skoliozy idiopatycznej.
 • Umiejętność planowania i prowadzenia fizjoterapii z pacjentami ze skoliozą wczesnodziecięcą i dziecięcą.
 • Umiejętność planowania i prowadzenia fizjoterapii z pacjentami bólowymi ze skoliozą.
 • Umiejętność planowania i prowadzenia terapii u pacjentów ze skoliozą w zależności od stwierdzonych zaburzeń chodu.
 • Umiejętność planowania i prowadzenia fizjoterapii po leczeniu operacyjnym skoliozy.
 • Umiejętność mobilizacji wybranych struktur ciała o zmniejszonej ruchomości (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, staw krzyżowo-biodrowy, staw biodrowy).
 • Umiejętność przeprowadzenia neuromobilizacji na przykładzie opony twardej
 • Umiejętność prowadzenia leczenia przeciwbólowego układu mięśniowego, stawowego lub nerwowego na przykładzie odcinka szyjnego i lędźwiowego.
 • Edukacja zdrowotna pacjentów i ich rodzin.
 • Umiejętność pokierowania pacjenta do innych specjalistów zgodnie z wytycznymi w zakresie leczenia osób ze skoliozami.

 Czas trwania: 5 dni
Ilość godzin edukacyjnych: 50
Liczba uczestników: 20
Egzamin/Zaliczenie:  zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach
Akredytacje: nie
Dla kogo: fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, którzy ukończyli kurs podstawowy „PNF i Skoliozy”
 


 

Prowadzące szkolenie :

   Agnieszka Stępień Beata Pałdyna  
Agnieszka
Stępień
Beata
Pałdyna

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków