TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej

 
Dostępne terminy:   2024

 


Szkolenie  „Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej” poświęcone jest zagadnieniom związanym z procedurami usprawniającymi pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego,  w tym i long-COVID. Podczas zajęć zostaną omówione najczęściej występujące schorzenia tego układu, ich mechanizm oraz objawy występujące u pacjentów.
Najważniejszą część szkolenia stanowi omówienie i praktyczne wykonanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych, które fizjoterapeuta może wykonać w ramach zindywidualizowanego programu usprawniania tej grupy chorych. Prowadzący kurs przedstawią: zagadnienia związane z wieloaspektową funkcją przepony, kontrolą posturalną, wpływem położenia przyczepów przepony na jej działanie, techniki reedukacji wzorca oddechowego (w oparciu o zasady koncepcji Bobath i PNF).
Podczas kursu przedstawione zostaną stosowane obecnie metody i techniki wspomagające oczyszczanie drzewa oskrzelowego tzw. techniki fizjoterapii klatki piersiowej – metody klasyczne i alternatywne (techniki wspomagające rozluźnienie, uruchomienie, transport oraz ewakuację wydzieliny – techniki efektywnego kaszlu, urządzenia wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych). Omówione zostaną także najczęściej stosowane w fizjoterapii testy diagnostyczne oceniające tolerancję wysiłku – testy marszowe (test 6-minutowego marszu i testy wahadłowe) oraz różne sposoby oceny nasilenia objawów: duszności i oceny sprawności fizycznej. Poruszone będą także zagadnienia związane z rehabilitacją chorych z chorobami przewlekłymi układu oddechowego (POChP, choroby śródmiąższowe płuc) oraz z COVID-19, po ciężkim przebiegu, po pobycie na OIT, chorych z licznymi zaburzeniami (zmniejszenie wydolności wysiłkowej, ubytki siły mięśniowej, osłabienie nabyte na OIT).         


Plan kursu :

Dzień 1

08:30 - 09:00 Wprowadzenie
09:00 - 11:00 Fizjologia i patofizjologia oddychania, przepona jako mięsień wdechowy i posturalny
11:00 - 11:20 Przerwa
11:20 - 13:00 Znaczenie postawy dla wzorca oddechowego – praktyka i teoria
13:00 - 13:45 Przerwa
13:45 - 15:00 Praca praktyczna (kontrola posturalna, nadaktywność mięśni pomocniczych wdechowych, techniki hamujące nadaktywność, mobilizacje i stymulacja mięśni posturalnych w ćwiczeniach oddechowych)
15:00 - 15:20 Przerwa
15:20 - 16:30 Praca praktyczna cd

 

Dzień 2

08:30 - 11:00 Praca praktyczna (techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego, ćwiczenia kontroli oddechu, ćwiczenia skutecznego kaszlu, metody kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w chorobach układu oddechowego w tym COVID) teoria i praktyka
11:00 - 11:20 Przerwa
11:20 - 13:00 Badanie pacjenta pulmonologicznego, testy sprawnościPraca praktyczna (techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego, ćwiczenia kontroli oddechu, ćwiczenia skutecznego kaszlu, metody kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w chorobach układu oddechowego w tym COVID)
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:30 Badanie pacjenta pulmonologicznego, testy oceniające tolerancję wysiłku i sprawność fizyczną u chorych z chorobami płuc
Rehabilitacja chorych z COVID-19, po ciężkim przebiegu, po pobycie na OIT

 


Cel szkolenia

 • zaznajomienie kursanta ze wszystkimi stosowanymi obecnie zabiegami oczyszczania drzewa oskrzelowego;
 • omówienie metodologii stosowania, wykonanie i interpretacja testów marszowych oceniających tolerancję wysiłku u chorych z chorobami układu oddechowego;
 • zaznajomienie kursanta ze sposobami oceny duszności;
 • zaznajomienie kursanta ze stosowanymi  w pulmonologii testami sprawności fizycznej;
 • omówienie rehabilitacji chorych z COVID-19, po ciężkim przebiegu, po pobycie na OIT.
   

Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?
Uczestnik szkolenia:

 • zna klasyczne i nowoczesne techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego – inhalacje, pozycje drenażowe, techniki manualne, techniki przyrządowe, metody alternatywne, techniki efektywnego kaszlu, techniki wspomagające kaszel, metody oceny siły kaszlu);
 • potrafi dobrać i wykonać odpowiednie metody i techniki fizjoterapii klatki piersiowej;
 • zna przyczyny zalegania wydzieliny, mechanizmy oczyszczania i czynniki zmniejszające efektywność kaszlu;
 • zna sprzęt stosowany w oczyszczaniu drzewa oskrzelowego;
 • zna narzędzia diagnostyczne niezbędne dla planowania fizjoterapii i rehabilitacji pulmonologicznej;
 • potrafi zaplanować fizjoterapię dla chorego po ciężkim przebiegu COVID-19, po pobycie na OIT, chorego z licznymi zaburzeniami (zmniejszenie wydolności wysiłkowej, ubytki siły mięśniowej, osłabienie nabyte na OIT).

Czas trwania: 2 dni
Liczba godzin edukacyjnych:  20 / 45 min
Liczba uczestników: 20
Egzamin/zaliczenie: zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach
Dla kogo: kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów pracujących na wszystkich oddziałach i w placówkach opieki medycznej, gdzie przebywają chorzy z dysfunkcjami układu oddechowego lub inni chorzy narażeni na ich wystąpienie z powodu współistniejącego schorzenia zasadniczego.
Instruktor:

dr Agnieszka Śliwka – IBITA Instruktor, Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, UJ CM Kraków
  dr Tomasz Włoch - Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, AWF Kraków

 


 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków