TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej

 
Dostępne terminy: 2021

 


Kurs „Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej” poświęcony jest zagadnieniom związanym z procedurami usprawniającymi pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego. W trakcie kursu zostaną przypomniane zagadnienia związane z anatomią, fizjologią i patofizjologią układu oddechowego. Zostaną omówione najczęściej występujące schorzenia tego układu, ich mechanizm oraz objawy występujące u pacjentów z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej ICF. Najważniejszą część kursu stanowi omówienie i praktyczne wykonanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych, które fizjoterapeuta może wykonać w ramach zindywidualizowanego programu usprawniania tej grupy chorych. Prowadząca kurs przedstawi: zagadnienia związane z kontrolą posturalną, sposoby badania i monitorowania procesu usprawniania (w oparciu o testy: sprawności, oceniające nasilenie objawów i ogólny stan sprawności chorych), metody wspomagające oczyszczanie drzewa oskrzelowego (techniki drenażowe, kontrolowanego kaszlu, urządzenia wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych), techniki reedukacji wzorca oddechowego (w oparciu o zasady koncepcji Bobath i PNF).

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów pracujących na wszystkich oddziałach i w placówkach opieki medycznej, gdzie przebywają chorzy z dysfunkcjami układu oddechowego lub inni chorzy narażeni na ich wystąpienie z powodu współistniejącego schorzenia zasadniczego.          

  


Plan kursu :

Dzień 1

08:30 - 09:00 Wprowadzenie
09:00 - 11:00 Fizjologia i patofizjologia oddychania, przepona jako mięsień wdechowy i posturalny
11:00 - 11:20 Przerwa
11:20 - 13:00 Znaczenie postawy dla wzorca oddechowego; choroby układu oddechowego, ich wpływ na pracę mięśni oddechowych – praktyka i teoria
13:00 - 13:45 Przerwa
13:45 - 15:00 Praca praktyczna (kontrola posturalna, mobilizacja mięśni kompensacyjnych i stymulacja posturalnych w ćwiczeniach oddechowych)
15:00 - 15:20 Przerwa
15:20 - 16:30 Praca praktyczna cd

 

Dzień 2

08:30 - 11:00 Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego; teoria i praktyka
11:00 - 11:20 Przerwa
11:20 - 13:00 Badanie pacjenta pulmonologicznego, testy sprawności
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:30 Praca praktyczna (techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego, ćwiczenia kontroli oddechu, ćwiczenia skutecznego kaszlu, metody kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej)

 

 

Instruktor zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków