TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

 
Dostępne terminy:   2023

 


Nowe szkolenie w fizjoterapii uroginekologicznej z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego ( PTUG ) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy lekarzy ginekologów i uroginekologów z fizjoterapeutami zajmującymi się pacjentami z problemami funkcjonalnymi w obrębie miednicy mniejszej.

Cykl szkolenia obejmuje sześć modułów z czego ostatni jest modułem egzaminacyjnym, na którym uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymują tytuł dyplomowanego terapeuty uro-ginekologicznego certyfikowany przez PTUG. Olbrzymim walorem tego szkolenia jest zespół wykładowców składający się z:

 

Lekarzy :

Fizjoterapeutek :

 

Psychologa:

 

Taki zespól pozwoli Państwu poznać medycynę uroginekologiczną w sposób bardzo profesjonalny i oparty na najnowszych badaniach naukowych związanych z tym tematem.


 

Opis poszczególnych modułów:


Moduł 1.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie ( w pierwszym dniu kursu od godziny 14, w drugim dniu cały dzień ).


Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

W czasie trwania pierwszego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej. Jest to moduł obejmujący szczegółowe badanie i postępowanie fizjoterapeutyczne w różnych problemach funkcjonalnych miednicy mniejszej per vaginam, per rectum. Szczegółowo zostaną omówione formy postępowania terapeutycznego oraz treningu mięśniowego dobranego indywidualnie do rodzaju dysfunkcji.

Pierwszy moduł szkolenia PTUG zawiera następujące treści:

 • powtórzenie anatomii z uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej i fizjologii dna miednicy, z uwzględnieniem dna miednicy u kobiet i mężczyzn;
 • szczegółowe badanie dna miednicy mniejszej, holistyczne podejście do pacjenta z uwzględnieniem oceny zgodnie z wytycznymi ICF;
 • badanie palpacyjne dna miednicy, badanie "per vaginam";
 • techniki pracy z mięśniami dna miednicy, omówienie możliwości zastosowania technik mięśniowych i manualnych;
 • sens zajęć grupowych i pracy domowej pacjentek/tów.

 

Moduł 2.

Fizjoterapia.
Czas trwania - 4 dni.

Moduł ten obejmuje anatomię funkcjonalną regionu odc. L, SKB i biodra, badanie powyższych regionów w odniesieniu do problemów kobiet w okresie ciąży oraz po ciąży, diagnostykę różnicową ww. regionów oraz propozycje terapii. Kolejne zagadnienia poruszane podczas tego modułu to  postępowanie operacyjne i fizjoterapeutyczne z wyróżnieniem różnych technik operacyjnych i rodzajów operacji, informacje związane z opieką terapeutyczną w trakcie okresu ciąży, przygotowanie pacjentki do porodu, jak również określenie roli fizjoterapeuty po porodzie z uwzględnieniem podziału na poród siłami natury oraz przez cięcie cesarskie.

Szczegółowe treści kursu:

 • anatomia funkcjonalna; anatomia odc. L, SKB i biodra;
 • podstawy badania w terapii manualnej;
 • diagnostyka różnicowa ww. regionów;
 • propozycje terapii ww. regionów;
 • omówienie fizjologii i patologii okresu ciąży;
 • rola fizjoterapeuty w ciąży i przygotowaniu do porodu;
 • fizjoterapia poporodowa;
 • fizjoterapia pooperacyjna z uwzględnieniem techniki dojścia w czasie zabiegu

 

Moduł 3.

Wykłady lekarskie.
Czas trwania - 2 dni.

W czasie trwania trzeciego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej z perspektywy ginekologa. Precyzyjne omówione będą także zagadnienia związane z patologią i patofizjologią tego obszaru ciała takie jak: zaburzenia statyki narządów czy różne formy nietrzymania moczu.
Podczas zajęć praktycznych zostanie przeprowadzone badanie ginekologiczne.

Uwaga! Wszystkie wykłady lekarskie odbywają się w Krakowie (niezależnie od miasta, w którym grupa rozpoczyna szkolenie).

 

Moduł 4.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

Kurs obejmuje przygotowanie uczestników z zakresu zastosowania pessaroterapii w pracy fizjoterapeuty. Pokazane zostaną różne rodzaje biofeedback’u z omówieniem jego znaczenia i zastosowania w konkretnych przypadkach klinicznych. Uczestnicy kursu poznają również rolę elektrostymulacji mięśni miednicy mniejszej, jej rodzaje i działanie. Podczas tego modułu zostaną również szerzej omówione teoretycznie i praktycznie aspekty bólu i zespołów bólowych dna miednicy.

Szczegółowe treści kursu:

 • pessary, ich rodzaje, zastosowanie i metody dobierania;
 • biofeedback - rodzaje i znaczenie w terapii;
 • EMG w terapii zaburzeń dna miednicy;
 • elektrostymulacja z wykorzystaniem elektrod dopochwowych i przezskórnych;
 • dolegliwości bólowe dna miednicy (m.in. wulwodynia, coccygodynia, bolesne miesiączkowanie).


Moduł 5.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia + psychologia.
Czas trwania  - 3 dni.

Jest to moduł obejmujący szkolenie fizjoterapeutyczne z zakresu proktologii. W czasie jego trwania przedstawione zostaną zagadnienia związane z anatomią, fizjologią jak i zaburzeniami w obrębie układu trawiennego. Uczestnicy zostaną także zapoznani z możliwościami stosowania różnych form terapii.
Ponadto w trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z wykwalifikowanym psychologiem pracującym na co dzień z osobami z dysfunkcjami obszaru miednicy mniejszej.
Ta część kursu zawiera także powtórzenie wiadomości do egzaminu, omówienie zagadnień do egzaminów teoretycznego i praktycznego.


Moduł 6.

Czas trwania - 1 dzień.

Moduł egzaminacyjny obejmujący egzamin teoretyczny i praktyczny.
 


Grupa docelowa:

 • fizjoterapeuci
 • położne
 • lekarze

 


Koszt szkolenia:

 • Moduł I - 1162.60 zł netto + 23 % Vat = 1430 zł brutto
 • Moduł II - 1552.85 zł netto + 23 % Vat = 1910 zł brutto
 • Moduł III - 699.19 zł netto + 23 % Vat = 860 zł brutto
 • Moduł IV - 1256.10 zł netto + 23 % Vat = 1545 zł brutto ( w cenie szkolenia sonda do elektrostymulacji)
 • Moduł V - 1162.60 zł netto + 23 % Vat = 1430 zł brutto
 • Moduł VI (egzamin) - 447.15 zł netto + 23 % Vat = 550 zł brutto

 

Koszt szkolenia obowiązujący od 2024 roku:

 • Moduł I – 1276.42 zł netto + 23 % Vat = 1570 zł brutto
 • Moduł II – 1707.32 zł netto + 23 % Vat = 2100 zł brutto
 • Moduł III – 769.11 zł netto + 23 % Vat = 946 zł brutto
 • Moduł IV – 1381.30 zł netto + 23 % Vat = 1699 zł brutto ( w cenie szkolenia sonda do elektrostymulacji)
 • Moduł V – 1276.42 zł netto + 23 % Vat = 1570 zł brutto
 • Moduł VI (egzamin) – 491.87 zł netto + 23 % Vat = 605 zł brutto


 


 

Terminy:

 

Grupa

Moduł I

Moduł II

Moduł III
(dla wszystkich grup realizowany jest w Krakowie)

 

Moduł IV

Moduł V

Moduł VI
(egzamin)

Grupa 35

Warszawa

19 - 21.11.2022 28 - 31.01.2023 11 - 12.03.2023 26 - 28.05.2023 25 - 27.08.2023 13.11.2023

Grupa 36

Kraków

06 – 08.02.2022

11 – 14.06.2022

 

16 – 18.12.2022

19 - 21.04.2023

03.07.2023

Grupa 37

Kraków

06 -08.08.2022 11 - 14.12.2022 29 - 30.07.2023 16 - 18.04.2023 04 - 06.07.2023 28.10.2023

Grupa 38

Wrocław

03 – 05.09.2022

28 - 31.10.2022

29 - 30.07.2023

19 - 21.03.2023

08 - 10.06.2023

22.08.2023

Grupa 40

Warszawa

27 - 29.07.2022

29.09 - 01.10.2022  

27 - 30.04.2023

29 - 31.07.2023 26.09.2023

Grupa 43

Kraków

06 - 08.11.2022

10 - 13.02.2023

13 - 14.05.2023 04 - 06.08.2023 06 - 08.10.2023 11.12.2023

Grupa 44

Kraków

22 – 24.10.2022

05 - 08.01.2023

21 - 22.10.2023 08 - 10.05.2023

15 - 17.09.2023

18.12.2023

Grupa 45

Kraków

19 - 21.01.2023

30.03 - 02.04.2023 13 - 14.05.2023 07 - 09.07.2023 25 - 27.10.2023 11.12.2023

Grupa 46

Kraków
21 - 23.09.2023 23 - 26.11.2023 25-26.05.2024 12-14.04.2024 20-22.06.2024 31.08.2024

Grupa 47

Kraków

29 - 31.10.2023 07 - 10.12.2023 25 - 26.05.2024 19 - 21.04.2024 28 - 30.06.2024 06.09.2024

Grupa 48

Warszawa

25 - 27.02.2023 22.05 - 25.05.2023 21 - 22.10.2023 20 - 22.07.2023 24 - 26.09.2023 07.01.2024

Grupa 49

Warszawa

11 - 13.11.2023 01 - 04.02.2024 10 - 11.08.2024 14 - 16.06.2024 07 - 09.09.2024 15.11.2024

Grupa 50

Warszawa
01 - 03.12.2023 09 - 12.02.2024 10 - 11.08.2024 03 - 05.08.2024 21 - 23.09.2024 15.11.2024

Grupa 51

Gdańsk
13 - 15.03.2023 26 - 29.06.2023 06 - 07.01.2024 04 - 06.09.2023 10 - 12.01.2024 08.05.2024

Grupa 52

Wrocław
20 - 22.08.2023 15 - 18.10.2023 06 - 07.01.2024 15 - 17.03.2024 02 -04.06.2024 29.09.2024

Grupa 53

Kraków

02  -04.03.2024 16 - 19.05.2024 12 - 13.10.2024 04 - 06.10.2024    

Grupa 55

Gdańsk

06 - 08.05.2024 17 - 20.09.2024        

Grupa 56

Warszawa

10 - 12.06.2024 22 - 25.08.2024 12 - 13.10.2024 14 - 16.12.2024    

Grupa 57

Wrocław

27 - 29.09.2024          

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków