TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Fizjoterapia w urazach sportowych : Podstawy fizjoterapii sportowej

 
Dostępne terminy:   2021 2022

 


„Fizjoterapia w urazach sportowych” to wszechstronne szkolenie przeznaczone dla fizjoterapeutów pracujących ze sportowcami lub planujących rozpoczęcie pracy w klubach sportowych. Tematyka szkolenia została skonstruowana w taki sposób, aby zostały omówione zagadnienia z różnych dyscyplin sportowych, najczęściej spotykane urazy oraz propozycje ich leczenia.


Opis szkolenia
Szkolenie składa się z siedmiu niezależnych tematów, które można wybierać i realizować w dowolnej kolejności, w zależności od zainteresowania. Poszczególne tematy w połączeniu w całość pozwolą na zdobycie kompleksowej i wszechstronnej wiedzy na temat fizjoterapii w sporcie.  Szkolenie przeznaczone jest dla  osób zainteresowanych sportem dziecięcym i młodzieżowym, rekreacją i sportem popularnym, ćwiczeniami w rehabilitacji oraz sportem wyczynowym.

Swoją wiedzą podzielą się z Państwem:Temat I „Podstawy fizjoterapii sportowej”

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do podstaw medycyny sportowej
 • Pierwsza pomoc w urazach sportowych (zasada Price)
 • Podstawowa wiedza fizjologiczna o tkance łącznej, gojeniu się ran, urazów górnego stawu skokowego i  zastosowanie tej wiedzy w terapii
 • Wprowadzenie do teorii treningu oraz opieki podczas treningu i zawodów
 • Warming Up/ Cool Down/ Gimnastyka funkcjonalna/Regeneracja
 • Uszkodzenie mięśni
 • Masaż sportowy  - wprowadzenie, podstawy ( masaż przygotowawczy, regeneracyjny, szczególne formy masażu)
 • Termo-/hydro-/ elektroterapia w sporcie
 • Walizka opiekuna w sporcie
 • Funkcjonalne bandażowanie aparatu ruchu / Taping


Cel  szkolenia:

Kurs ma na celu zdobycie przez Uczestnika takiej wiedzy oraz umiejętności, aby był w stanie udzielić profesjonalnej pierwszej pomocy w przypadku kontuzji sportowej, potrafił zastosować zasady fizjoterapeutycznej rehabilitacji sportowej, instruować działania przygotowawcze oraz kontrolne podczas treningów i zawodów oraz stosować opatrunki funkcjonalne.Nabywane umiejętności

 • Uczestnik zdobywa wiedzę na temat dolegliwości medycznych w sporcie (stłuczenie, skręcenie, złamanie, zwichnięcie, zerwanie, uszkodzenie przeciążeniowe) oraz poznaje ich epidemiologię
 • Uczestnik potrafi w profesjonalny sposób zastosować zasadę pierwszej pomocy (zasada "PRICE") jako pomoc w nagłych wypadkach, przeprowadzić i zorganizować "łańcuch ratunkowy"
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić szybką diagnostykę testy, bezpieczeństwa w miejscu zawodów
 • Uczestnik poznaje i rozumie fazy gojenia się tkanki łącznej oraz jest w stanie zastosować środki fizjoterapeutyczne w fazie zapalnej, jak również zapewnić "powrót do aktywności/Return to Activity" tak szybko, jak to możliwe
 • Uczestnik zdobywa podstawową wiedzę z zakresu teorii treningu, aby umieć wesprzeć zawodnika w planowaniu obciążenia, rozpoznawać i unikać sytuacji przetrenowania; pomóc sportowcowi w treningu lekkoatletycznym, podczas treningu i rozgrywek oraz stworzyć programy "treningu wyrównawczego"
 • Uczestnik potrafi poprowadzić ogólne i specyficzne ćwiczenia "Warming Up" i "Cool Down" dla różnych dyscyplin sportowych, przy przestrzeganiu systematycznej struktury i braniu pod uwagę cech charakterystycznych dla danego sportu.
 • Uczestnik poznaje i jest w stanie zastosować wszystkie środki w fazie regeneracji pierwotnej i wtórnej, aby jak najszybciej wesprzeć sportowca w przywracaniu mu sprawności fizycznej i psychicznej
 • Uczestnik potrafi zastosować podstawy, sposoby działania i szczególne cechy termoterapii, hydroterapii i elektroterapii w sporcie, w szczególności  zastosowanie krioterapii, terapii cieplnej, TENS i ultradźwięków jako mobilnych form leczenia w fizjoterapii sportowej (Uczestnik  uzyskuje przegląd przydatnych narzędzi do leczenia sportowców takich jak: Thera-Gun, Pain Reliefver, 3D-Thump, rolki powięziowe itp.)
 • Uczestnik umie stosować masaże przygotowawcze,  te między meczami oraz regeneracyjne, rozumieć ich cechy i właściwości oraz stosować je w sposób właściwy dla danej dyscypliny sportu (Uczestnik uzyskuje wgląd w specjalne formy masażu, takie jak: masaż poprzeczny, masaże funkcjonalne, techniki rozciągania, autorozciąganie, leczenie punktów spustowych i masaż tkanki łącznej)
 • Uczestnik zapoznaje się z zawartością walizki opiekuna i Eisbox oraz jest w stanie zestawić je dla siebie, adekwatnie do dyscypliny sportowej oraz zdobywa wiedzę jak korzystać z tych materiałów w celu zaopatrywania ran i wykonywania bandażowania
 • Uczestnik zna różne materiały opatrunkowe i ich szczególe cechy
 • Uczestnik umie wykonywać  najważniejsze opatrunki tapowe w sporcie oraz profesjonalnie je stosować, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania.


Czas trwania: 4 dni

Ilość godzin edukacyjnych:  32

Liczba uczestników: 20

Egzamin/Zaliczenie:  Brak / zaliczenie szkolenia na podstawie frekwencji na zajęciach

Akredytacje:  brak

Dla kogo: fizjoterapeuci, masażyści, nauczyciele sportu, naturopaci, ergoterapeuci

Koszt kursu: 1333,33 zł netto + 23 % Vat = 1640 zł brutto

Prowadzenie: Stephan Henne, PT/OMT -  Instruktor Rehabilitacji Sportowej, Instruktor Terapii Manualnej, Instruktor OMT

 Stephan Henne

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków