TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Fizjoterapia w urazach sportowych : Urazy kończyny górnej w sporcie

 
Dostępne terminy:   2021 2022

 


„Fizjoterapia w urazach sportowych” to wszechstronne szkolenie przeznaczone dla fizjoterapeutów pracujących ze sportowcami lub planujących rozpoczęcie pracy w klubach sportowych. Tematyka szkolenia została skonstruowana w taki sposób, aby zostały omówione zagadnienia z różnych dyscyplin sportowych, najczęściej spotykane urazy oraz propozycje ich leczenia.


Opis szkolenia
Szkolenie składa się z siedmiu niezależnych tematów, które można wybierać i realizować w dowolnej kolejności, w zależności od zainteresowania. Poszczególne tematy w połączeniu w całość pozwolą na zdobycie kompleksowej i wszechstronnej wiedzy na temat fizjoterapii w sporcie.  Szkolenie przeznaczone jest dla  osób zainteresowanych sportem dziecięcym i młodzieżowym, rekreacją i sportem popularnym, ćwiczeniami w rehabilitacji oraz sportem wyczynowym.

Swoją wiedzą podzielą się z Państwem:


Temat IV „Urazy kończyny górnej w sporcie (bark)” 
 
Program szkolenia 
 • Anatomia topograficzna i funkcjonalna barku
 • Przegląd urazów sportowych barku (epidemiologia, etiologia, patogeneza)
 • Biomechanika barku w sporcie 
 • Palpacja barku
 • Badanie i leczenie:
  • ograniczeń stawowych oraz mięśniowych barku
  • stawu barkowo – obojczykowego, mostkowo – obojczykowego
  • dyskinezji łopatki w sporcie
  • niestabilnego barku
  • bolesnego barku
  • struktury nerwowej barku TOS oraz „entrapements i encroachments”
 • Diagnostyka różnicowa barku – testy bezpieczeństwa, schemat badania zależności wisceralnych i wegetatywnych
 • Leczenie punktów spustowych barku oraz powięzi barku
 • Problemy barku specyficzne dla dyscypliny sportowej – analiza techniki, sterowanie obciążeniem, fizjoprofilaktyka
 • Kinezjotape barku w sporcie
 • Łańcuch przyczynowo – skutkowy dotyczący barku w sporcie
 • Terapia barku poprzez trening:
  • wewnętrzny i zewnętrzny moment obrotowy
  • izolowany
  • funkcjonalny
  • TRX, piłka lekarska, Bodyblade
  • ekscentryczny

Cel  szkolenia
Podczas tego kursu  nauczą się Państwo jak badać, leczyć i unikać problemów barku charakterystycznych dla dyscypliny sportu. Bark jest najbardziej ruchomym stawem w organizmie człowieka i ze względu na swoją anatomię jest w 100 % uzależniony od wsparcia mięśniowego. Jest to siedmiostawowy, wspólny kompleks, który musi być zharmonizowany. Ze względu na specyfikę biomechaniczną, w sporcie występują bardzo duże obciążenia, które muszą być przetwarzane przez bark, np.  siły do 1000 kilogramów nie są rzadkością w sporcie. 
Poza funkcjonalnymi cechami anatomicznymi, poznają Państwo także aspekty biomechaniczne i specyficzne dla dyscypliny sportu. Znajomość technicznych sekwencji ruchów i zrozumienie kontroli obciążenia są niezbędne do zrozumienia problemów związanych z przeciążeniem barku w sporcie. 
W ramach tego kursu przedstawiona zostanie  epidemiologia, etiologia i patogeneza istotnych zaburzeń barku. Po przeprowadzeniu analizy i diagnostyki różnicowej, omawiane będą terapie symptomatyczne jak i strategie leczenia przyczynowego, z uwzględnieniem wpływów neuronalnych, trzewnych i wegetatywnych. Omawiane będą dyscypliny sportu, gdzie wykorzystuje się rzucanie, pchanie i odbijanie. Kurs jest w 80 % interaktywny i zorientowany na praktykę. Zgodnie z życzeniami i doświadczeniami uczestników, przedstawiane będą rozwiązania dla danych wskazań i konkretnej dyscypliny sportowej. Skorzystają Państwo z wiedzy wykładowcy z ponad 25 - letnim doświadczeniem w krajowym i międzynarodowym sporcie najwyższej klasy różnych dyscyplin sportowych.

 


Nabywane umiejętności

 • Uczestnik pogłębia swoją wiedzę z anatomii topograficznej oraz funkcjonalnej.
 • Uczestnik zrozumie zależności w kompleksie barkowym składającym się z siedmiu stawów, jak również pozna wpływ odcinka szyjnego i piersiowego.
 • Uczestnik rozwija zrozumienie sił działających na bark za pomocą biomechaniki oraz możliwości opracowywania analiz biomechanicznych w różnych dyscyplinach sportu i wyjaśniania ich zawodnikowi.
 • Uczestnik zapoznaje się z epidemiologią, etiologią i patogenezą objawów ze strony barku.
 • Uczestnik jest w stanie zbadać i leczyć dolegliwości artrogenne (hipomobilność) barku.
 • Uczestnik jest w stanie zbadać i leczyć dolegliwości mięśniowe (hipomobilność) barku.
 • Uczestnik umie badać i leczyć wpływ struktur nerwowych, szczególnie "TOS", jak również entrapements i encroachments.
 • Uczestnik umie rozpoznawać i leczyć dyskinezę łopatki. 
 • Uczestnik jest w stanie zrozumieć związek z połączeniami trzewnymi i być w stanie wdrożyć go w leczeniu.
 • Uczestnik kursu rozumie aspekty wegetatywne związane z barkiem i jest w stanie włączyć je do terapii. 
 • Uczestnik jest w stanie dokładnie zbadać i leczyć niestabilność barku.
 • Uczestnik jest  w stanie specyficznie zbadać i leczyć formy zakleszczenia (impingment) w barku.
 • Uczestnik uczy  się rozumieć, badać i leczyć wpływy struktur nerwowych takich jak TOS, encroachments i entrapements. 
 • Uczestnik poznaje i rozumie testy bezpieczeństwa i połączenia trzewne barku. 
 • Uczestnik zapoznaje się z leczeniem punktów spustowych i powięzi barku.
 • Uczestnik jest w stanie stosować opatrunki sportowe specyficzne dla dyscypliny sportu (kinesiotape). 
 • Uczestnik poznaje i rozumie łańcuchy przyczynowo - skutkowe w barku. 
 • Uczestnik zapoznaje się z wewnętrznym i zewnętrznym momentem obrotowym barku oraz jest w stanie wykonać testy na maksymalną siłę.
 • Uczestnik potrafi wykonać ze sportowcem trening izolowany i funkcjonalny specyficzny dla wskazań i dyscypliny sportowej.
 • Uczestnik kursu umie zastosować wiele różnych pomocy treningowych takich jak TRX, piłka lekarska, Bodyblade itd.
 • Uczestnik rozumie i stosuje  praktycznie trening poprawiający wytrzymałość tkanki na obciążenie (trening ekscentryczny).

Czas trwania: 3 dni
Ilość godzin edukacyjnych:  24
Liczba uczestników: 20
Egzamin/Zaliczenie:  Brak / zaliczenie szkolenia na podstawie frekwencji na zajęciach
Akredytacje:  brak
Dla kogo: fizjoterapeuci, masażyści, nauczyciele sportu, naturopaci, ergoterapeuci 
Koszt kursu: 1000 zł netto + 23 % Vat = 1230 zł brutto
Prowadzenie: Stephan Henne, PT/OMT -  Instruktor Rehabilitacji Sportowej, Instruktor Terapii Manualnej, Instruktor OMT

Stephan Henne

 

 

 

 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków