TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

NDT-Bobath dla dzieci (EBTA) (NDT-Bobath for children (EBTA))

 
Dostępne terminy:   2024

 


Opis szkolenia

Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XX w. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu wykorzystywana jest na całym świecie, zarówno w terapii dzieci jak i dorosłych. Pierwszy kurs metody NDT-Bobath odbył się w Polsce, w 1988 r. Poprowadziły go Mary Quinton – fizjoterapeutka wraz z lekarką Elsbeth Koeng, które rozwinęły tę metodę w leczenie neurorozwojowe (Neurodevelopmental Treatment – NDT), szczególnie przydatne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych.
Metoda NDT-Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane.

Koncepcja NDT Bobath, jest formą terapii ruchowej, która ma na celu pomóc dzieciom, które zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi (zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju) we wszechstronnym rozwoju w taki sposób, aby mogły uzyskać niezależność i wykorzystywać swe umiejętności na tyle, na ile pozwalają im uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Usprawnianie według koncepcji NDT Bobath jest szczególnie przydatne w terapii niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich rozkład dnia. Nie zaburza interakcji matka−dziecko. Prawidłowo wykonywana pielęgnacja, noszenie dziecka czy zabawa z nim są naturalnym sposobem wspomagania rehabilitacji. Rodzice biorą udział w planowaniu i przebiegu terapii.
Podczas kursu odbywają się wykłady, dyskusje, demonstracje ćwiczeń z pacjentami oraz zajęcia praktyczne na sobie oraz z dziećmi; uczestnicy kursu poznają możliwości wykorzystania koncepcji Bobath w rehabilitacji pediatrycznej.
 Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów i lekarzy, którzy pracują z dziećmi z porażeniem mózgowym na oddziałach pediatrycznych oraz w przychodniach czy ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 Program szkolenia

 • zaznajomienie uczestników z aktualnym podejściem do koncepcji Bobath, podejściem terapeutycznym zgodnie z ICF (Inernational Classification of Functioning) do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwoju, wymagającymi interwencji rehabilitacyjnej w oparciu o najnowsze badania z zakresu neurobiologii, klasyfikacji, zasad oceny i leczenia;
 • praktyczne zapoznanie uczestników i zdobycie przez nich doświadczenia klinicznego w ocenie, badaniu i prowadzeniu terapii z pacjentami z MPD oraz schorzeniami narządu ruchu;
 • pokazanie wielowątkowego podejścia do pacjenta, rozwiązywania jego problemów ruchowych, problemów w komunikacji, uczestnictwa w życiu grupy rówieśniczej, we współpracy z różnymi specjalistami wchodzącymi w skład zespołu leczącego, z uwzględnieniem stanowiska opiekunów dziecka;
 • omówienie aktualnej wiedzy z neuroanatomii, neurofizjologii i neurologii w aspekcie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • pokazanie interdyscyplinarnego charakteru oceny i leczenia pacjentów z wykorzystaniem koncepcji Bobath;
 • wskazanie prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka; zapoznanie ze skutkami nieprawidłowego rozwoju dziecka zagrożonego porażeniem mózgowym, ze stwierdzonym porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami w rozwoju psycho – motorycznym występującymi u dzieci.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego badania, planowania oraz prowadzenia terapii neurorozwojowej u niemowląt oraz dzieci ze schorzeniami wieku rozwojowego, z opóźnionym rozwojem motorycznym, zaburzonym napięciem mięśniowym, wadami postawy, zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, chorobami i obciążeniami genetycznymi zgodnie z założeniami koncepcji Bobath.
 Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik szkolenia:

 • rozumie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju dziecka i ich wpływem na rozwój dziecka;
 • standaryzuje różne typy MPD;
 • rozwija umiejętności w zakresie oceny i analizy problemów dzieci z MPD;
 • rozwija umiejętności skutecznego stosowania technik oraz wspomagań;
 • tworzy racjonalne i zintegrowane programy terapeutyczne dla pacjenta, zgodne z zasadami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów;
 • zapoznaje się z formami współpracy z opiekunami pacjenta oraz ich edukacji.


Czas trwania: 40 dni / 8 tygodni ( szkolenie podzielone jest na dwie części; każda część trwa cztery tygodnie; zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku)

Liczba godzin edukacyjnych: 360 (45 min.)

Liczba uczestników: 24

Egzamin/Zaliczenie: tak

Akredytacje: kurs jest akredytowany przez stowarzyszenie EBTA  (European Bobath Tutors Association)
Dla kogo: lekarze, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi
Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne: minimum roczny staż pracy z dziećmi
Informacje dodatkowe: rekrutacja na szkolenie odbywa się poprzez powiadomienia wysyłane drogą mailową


Instruktorzy: 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków