TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

PNF kurs rozwijający (PNF Advanced course)

 
Dostępne terminy:   2024

 


Opis szkolenia:
Kurs rozwijający PNF trwa 5 dni i obejmuje 50 godzin lekcyjnych plus egzamin. Główną częścią kursu rozwijającego PNF jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta. Instruktor prowadzący, wraz z uczestnikami, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i aktywności dnia codziennego.
Wiedza zdobyta na kursie podstawowym PNF zostaje poszerzona o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Codzienna praca z pacjentem daje uczestnikom możliwość doskonalenia własnego warsztatu terapeutycznego pod okiem instruktora, a także praktycznego zastosowania nowo zdobytych umiejętności.
Podczas trwania kursu każdy uczestnik otrzymuje dwutomową publikację dotyczącą testowania i dokumentacji terapii oraz streszczenia wykładów prowadzonych podczas zajęć.
Kurs kończy się 3-częściowym egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną, złożoną z instruktora prowadzącego oraz terapeuty z tytułem Instruktora, Asystenta lub Międzynarodowego Terapeuty PNF.
Trzy części egzaminu to: część teoretyczna (test wielokrotnego wyboru), część praktyczna (plan i pokaz terapii problemu funkcjonalnego z dziedziny ortopedii i neurologii) oraz karta badania pacjenta, wypełniania przez uczestnika podczas codziennej pracy z pacjentem.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom z tytułem „Dyplomowany Terapeuta PNF".
Wszystkie kursy rozwijające prowadzone są przez instruktora IPNFA z tytułem Advanced Instruktor.
 

Dla kogo jest przeznaczony kurs?
Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów, którzy:
 • ukończyli szkolenie PNF Podstawowy,
 • chcą pogłębić swoją widzę w zakresie metody PNF,
 • mieli co najmniej półroczną przerwę od ukończenia szkolenia PNF Podstawowy, przeznaczoną na pracę z pacjentem,
 • chcą poznać szczegółowe analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta,
 • pracują z pacjentem ortopedycznym i neurologicznym.

Program szkolenia
 • ICF (International Classification of Functionig, Disability and Health), klasyfikacja pacjentów zgodnie z wytycznymi WHO 
 • Powtórzenie zasad i technik koncepcji PNF na przykładzie zaburzeń aktywności pacjenta, dokumentacja terapii. 
 • Nowe wzorce ruchowe Thrust w łańcuchu zamkniętym i otwartym, kombinacje wzorców w różnych pozycjach wyjściowych 
 • Powtórki:  plastyczność CUN, spastyczność 
 • Rozwiązywanie problemów związanych z ograniczeniem poziomu aktywności i struktur ciała u pacjentów spastycznych w oparciu o ICF 
 • Powtórki:  rozwinięcie analizy i nauki chodu – teoria 
 • Rozwiązywanie problemów związanych z ograniczeniem poziomu aktywności i struktur ciała u pacjentów z zaburzonym chodem w oparciu o ICF 
 • Ból: teoria i praktyka. Strategie terapii pacjenta bólowego 
 • Rozwiązywanie problemów bólowych pacjenta w oparciu o klasyfikację ICF 
 • Egzamin teoretyczny 
 • Egzamin praktyczny 
 • Demonstracja pacjenta 
 • Praca uczestników z pacjentami 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przypomnienie, utrwalenie i poszerzenie wiedzy zdobytej podczas kursu PNF podstawowy, dzięki której kursant będzie mógł jeszcze skuteczniej usprawniać pacjentów mających ograniczenia na poziomach: aktywności dnia codziennego, uczestnictwa i struktury ciała z zastosowaniem zaawansowanych technik.
 

Czego dowiesz się i nauczysz na szkoleniu?
Uczestnik szkolenia potrafi:
 • klasyfikować problem pacjenta i prowadzić dokumentację fizjoterapeutyczną według ICF, zgodnie z zaleceniami WHO,
 • łączyć poznane wcześniej i nowe wzorce ruchowe w różnych pozycjach wyjściowych,
 • samodzielnie zaplanować strategię postępowania dla pacjenta bólowego,
 • samodzielnie zaplanować strategię postępowania dla pacjenta z ograniczeniem na poziomie struktury, funkcji i uczestnictwa,
 • zastosować zaawansowane wzorce i techniki PNF i łączyć je w różnych pozycjach wyjściowych,
 • wykorzystać w terapii metody pracy pośredniej i bezpośredniej.

Czas trwania: 5 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 50

Liczba uczestników: 16

Egzamin/Zaliczenie: 3 - częściowym egzamin przed komisją egzaminacyjną, złożoną z instruktora prowadzącego oraz terapeuty z tytułem Instruktora, Asystenta lub Międzynarodowego Terapeuty PNF.

Akredytacje: Kurs jest akredytowany przez IPNFA (International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association).

Dla kogo: dla terapeutów z dyplomem ukończenia kursu PNF Podstawowy, którzy mają minimum 3-miesięczną przerwę po ukończeniu kursu, przeznaczoną na pracę z pacjentem.


Instruktorzy: 

 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków