TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres SIAT®

 
Dostępne terminy: 2024

 

Opis kursu
„Przetwarzanie sensoryczne”  odnosi się do sposobu, w jaki układ nerwowy odbiera komunikaty ze wszystkich zmysłów np. zmysł dotyku, propriocepcji, przedsionkowy  i przekształca je w stosowne reakcje ruchowe i behawioralne. Proces integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie płodowym. Dzięki integracji sensorycznej możemy prawidłowo odbierać oraz interpretować bodźce zmysłowe. W ten sposób wiemy jak reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Jednak są przypadki, w których proces rozwoju integracji sensorycznej nie przebiega w prawidłowy sposób. Wtedy pojawiają się różne problemy w funkcjonowaniu oraz zachowaniu dziecka: dziecko może być  pobudzone lub wycofane, unika dotyku, źle sypia, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu. W ogólnym obrazie może być niezdarne, często się potyka, wpada na przedmioty, osoby, ma problemy z ubieraniem się, ma trudności z uczeniem się nowych umiejętności. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść terapia Integracji Sensorycznej, która pomaga w prawidłowym odbiorze, przetwarzaniu oraz kategoryzowaniu informacji płynących ze wszystkich zmysłów.


Opis warunków certyfikacji szkolenia
Szkolenie „Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres SIAT®” jest akredytowane przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres- SISA
Program certyfikacji terapeutów przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres (SISA), stanowi okazję dla praktykujących fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów, pedagogów oraz  lekarzy do zdobycia zaawansowanej wiedzy w zakresie teorii, oceny i zasad prowadzenia terapii Integracji Sensoryczne zapoczątkowanej przez dr Jean Ayres. 

Aby uzyskać certyfikat uczestnicy muszą ukończyć 254 godziny  w ramach następujących modułów kursu „Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres SIAT®oraz zdać egzamin praktyczny i teoretyczny:

 • moduł 1
  „Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej”
 • moduł 2
  „Ocena integracji sensorycznej i  rozpoznanie kliniczne”
 • moduł 3
  „Tematy specjalne w Integracji Sensorycznej”
 • moduł 4
  „Terapia integracji sensorycznej/ egzamin”


Uczestnicy chcący uzyskać certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej wg Ayres zobowiązani są do ukończenia wszystkich modułów oraz nagrania filmu z pracy praktycznej z pacjentem oraz przesłania go przed modułem 4 do instruktora celem oceny.
W module  na tematy specjalne udział mogą brać również terapeuci integracji sensorycznej, którzy ukończyli inne kursy terapii integracji sensorycznej.


Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów, pedagogów oraz lekarzy, którzy:

 • pracują z pacjentami pediatrycznymi,
 • interesują się prawidłowym rozwojem oraz zaburzeniami w rozwoju prenatalnym i  psychomotorycznym dziecka,
 • poszukują metod pracy z dziećmi z zaburzeniami w przetwarzaniu sensorycznym,
 • pracują z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi oraz innymi zaburzeniami rozwoju,
 • pracują z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz opóźnionym rozwojem psychomotorycznym,
 • pracują z dziećmi z zaburzeniami mowy, karmienia
 • pracują z dziećmi mającymi trudności w warunkach szkolnych

Ramowy program kursu
Moduł 1 - Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej (9 dni,  92 godzin/45 min)
Zakres tematyczny modułu 1. obejmuje:

 • prawidłowy rozwój motoryczny dziecka od 0 – 12 miesięcy, ocena i analiza ruchowa
 • podstawowe zasady neurobiologii leżące u podstaw teorii integracji sensorycznej
 • omówienie poszczególnych systemów sensorycznych i ich wpływ na rozwój oraz codzienne funkcjonowanie
 • omówienie poszczególnych zaburzeń integracji sensorycznej i ich objawów
 • rozwój psychoruchowy dziecka
 • rozwój poznawczy dziecka
 • zaburzenia rozwojowe dziecka
 • diagnostykę psychologiczną
 • rozwój komunikacji języka
 • możliwe zburzenia mowy
 • diagnostykę logopedyczną
 • analizy video

Kurs ma na celu zdobycie wiedzy na temat podstaw integracji sensorycznej oraz rozwoju dziecka, z uwzględnieniem rozwoju motorycznego, psychologicznego oraz logopedycznego, a także możliwych zaburzeń i ich diagnostyki.
Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne z pacjentami.
Zajęcia prowadzone są z  instruktorem Terapii Integracji Sensoryczne wg Ayres;  neurologopedą; psychologiem, fizjoterapeutką zajmującą się rozwojem psychomotorycznym dzieci  od 0 do 24 miesięcy

Moduł 2 - Ocena integracji sensorycznej i rozpoznanie kliniczne (7 dni;  75 godzin/45 min.)
Zakres tematyczny modułu 2. obejmuje:

 • strategie interwencji Ayres
 • ocenę kliniczną zaburzeń SI
 • dziecięce potrzeby oraz umiejętności potrzebne do rozwoju
 • screening rejestracji sensorycznej
 • Baseline,
 • rozwój prenatalny z uwzględnieniem rozwoju poszczególnych systemów sensorycznych
 • wpływ wcześniactwa na rozwój
 • ocenę rozwojową
 • analizy video

Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy potrzebnej do dokładnej oceny funkcji integracji sensorycznej i dysfunkcji u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się o różnych narzędziach oceny dostępnych do pomiaru dysfunkcji integracji sensorycznej i  będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce podczas pracy z pacjentami.
Zajęcia prowadzone są z  instruktorem Terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres oraz lekarzem.

Moduł 3 – Tematy specjalne w  integracji sensorycznej (4 dni; 45 godziny/45 min.)

Wszystkie tematy zostaną zrealizowane podczas 4 dni szkolenia.

Temat specjalny 1.
„Zaburzenia jedzenia o podłożu sensorycznym”
Zakres tematyczny:

 • przyczyny zaburzeń jedzenia
 • objawy kliniczne, diagnostyka
 • ocena sfery orofacjalnej
 • rozwój reflektoryczny
 • możliwości terapeutyczne w ujęciu terapii SI


Temat specjalny 2.
"Integracja sensoryczna osób z głęboką niepełnosprawnością oraz chorobami o podłożu genetycznym"
Zakres tematyczny:

 • głęboka niepełnosprawność
 • zaburzenia rozwojowe o podłożu genetycznym
 • procesy sensoryczne u osób z głęboką niepełnosprawnością oraz chorobami genetycznymi
 • diagnoza procesów sensorycznych
 • terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres osób z głęboką niepełnosprawnością oraz chorobami genetycznymi


Temat specjalny  3.
"Integracja sensoryczna dla osób w spektrum zaburzeń autyzmu"
Zakres tematyczny:

 • tło autyzmu
 • autyzm wczesnodziecięcy, psychopatie autystyczne
 • poziomy obserwacji, diagnoza
 • deficyty interakcji socjalnych, deficyty komunikacji
 • wzorce zachowania się, zainteresowań i aktywności
 • autyzm w rozwoju wczesnodziecięcym
 • autyzm u dzieci powyżej 3. roku życia
 • podstawy neurobiologiczne zaburzeń autyzmu
 • dysfunkcje SI w ASD


Temat specjalny 4.
"Zaburzenia samoregulacji u niemowlaków"
Zakres tematyczny:

 • dysregulacja
 • rozregulowane niemowlę (definicja, samoregulacja, intuicja matki)
 • regulacja zachowania (przyczyny, problemy)
 • ekscesywny płacz i jego przyczyny
 • przyjmowanie pożywienia, zaburzenia karmienia oraz snu (możliwości diagnostyczne, przyczyny)
 • zaburzenia więzi, kryteria leczenia

Kurs ten ma na celu dostarczenie uczestnikom:

 • informacji dotyczących identyfikowania i leczenia pacjentów, którzy mają problemy z karmieniem i jedzeniem wynikające z problemów o podłożu sensorycznym;
 • pogłębienia wiedzy teoretycznej dotyczącej zaburzeń przetwarzania sensorycznego u osób ze spektrum zaburzeń autyzmu;
 • przekazaniu specjalistycznych  instrukcji z zakresu interwencji integracji sensorycznej dla terapeutów pracujących z małym dzieckiem:
 • pogłębienie wiedzy teoretycznej dotyczącej procesów przetwarzania sensorycznego osób z głęboką niepełnosprawnością i zaburzeniami o podłożu genetycznym


 Kurs obejmuje zajęcia praktyczne.

Moduł 4 - Terapia integracji sensorycznej/ Egzamin (4 dni; 42 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny modułu 4. obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji
 • analizy video
 • analizy Baseline i kwestionariuszy
 • leczenie/testowanie
 • egzamin pisemny
 • egzamin praktyczny

Kurs ma na celu zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej do prowadzenia interwencji terapeutycznej. W trakcie kursu odbywa się również egzamin pisemny z zakresu teorii integracji sensorycznej, neurobiologii oraz rozwoju dziecka. Ocenie zostaje również poddana praca praktyczna z pacjentem.  
Uczestnicy chcący uzyskać certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej wg Ayres zobowiązani są do nagrania filmu z pracy praktycznej z pacjentem oraz przesłania go przed modułem 4 do instruktora celem oceny.


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych do prowadzenia diagnozy oraz terapii dzieci z zaburzeniami w procesie przetwarzania sensorycznego.

Czego dowiesz się i nauczysz na kursie:
Uczestnik kursu potrafi:

 • rozpoznać prawidłowy rozwój psychoruchowy i poznawczy dziecka i  na tej podstawie zdiagnozować zaburzenie
 • rozpoznać zaburzenia przetwarzania sensorycznego na podstawie interpretacji  ich objawów,
 • zaplanować i przeprowadzić terapię Integracji Sensorycznej wg Ayres,


Terminy:

 

Grupa V

Grupa VII

Moduł I

02.08 - 10.08.2023

12.10 - 20.10.2024

Moduł II

15.11 - 21.11.2023

 

Moduł III

19.02 - 22.02.2024

 

Moduł IV

20.06 - 23.06.2024

 


Koszt:

 • Moduł 1 - Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej
  3008.13 zł netto + 23 % Vat = 3700 zł brutto
 • Moduł 2 - Ocena integracji sensorycznej i rozpoznanie kliniczne
  2439.02 zł netto + 23 % Vat = 3000 zł brutto
 • Moduł 3 – Tematy specjalne w integracji sensorycznej
  1325.20 zł netto + 23 % Vat = 1630 zł
 • Moduł  4 – Terapia integracji sensorycznej / Egzamin
  1325.20 zł netto + 23 % Vat = 1630 zł

 

Czas trwania kursu: 24 dni
Liczba godzin edukacyjnych: 254 / 45 min.
Liczba uczestników: 20
Egzamin/zaliczenie: egzamin teoretyczny oraz praktyczny
Akredytacje: Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres - SISA
Dla kogo: dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów, pedagogów oraz  lekarzy

Instruktorzy: 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków