TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

IBITA Bobath dla dorosłych (IBITA Bobath for adults)

 
Dostępne terminy: 2019

Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska


Szkolenie podyplomowe prowadzone w ramach kursu podstawowego trwa 110 godzin zegarowych rozłożonych na 15 dni. Kurs przeznaczony jest dla terapeutów pracujących z pacjentami z zaburzeniami w obrębie CUN, w tym : po udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych czy z SM.

Na kursie bardzo szczegółowo omawiane są zagadnienia związane z wszystkimi dolegliwościami i zaburzeniami tej grupy pacjentów, jak również pokazywane są propozycje ich terapii. Częścią kursu jest także analiza prawidłowego ruchu, która umożliwia wnikliwe zrozumienie patomechanizmu zaburzeń powstających w ciele pacjenta z uszkodzonym CUN. Uczestnicy szkolenia otrzymują wskazówki, jak prawidłowo i rzetelnie badać pacjentów oraz w jaki sposób prowadzić skuteczną terapię. Proces usprawniania przedstawiany na kursie obejmuje zarówno postępowanie w fazie ostrej, jak i przewlekłej. Analizuje 24 godzinny model usprawniania (wskazówki dla opiekunów i rodziny pacjenta) oraz porusza zagadnienia związane z samoobsługą.

W trakcie szkolenia przeprowadzane są demonstracje wzorcowych terapii pacjenta. Obligatoryjną częścią szkolenia jest praca uczestnika kursu z pacjentem przez 10 dni, oceniana przez instruktora, jako część egzaminu końcowego.
W trakcie szkolenia uczestnicy zdają także egzamin teoretyczny oraz w przerwie pomiędzy częściami szkolenia, opracowują samodzielny opis przypadku terapii pacjenta z uszkodzeniem CUN, w formie opisowej i dokumentacji filmowej. Pomyślne ukończenie kursu daje dyplom międzynarodowego terapeuty koncepcji Bobath.
 


Wymagania kwalifikacyjne:

dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza


© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków