TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
Zapisz się na kurs - sprawdź naszą aktulaną ofertę kursów! (kliknij!)Co to jest OMT?

Skrót OMT oznacza ortopedyczną terapię manualną. Jest to szkolenie uznawane przez IFOMT (Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych). IFOMT to federacja powstała z inicjatywy F. Kaltenborna, Mc Kenziego i G. Maitlanda. Stanowi ona jedną z pięciu specjalistycznych podgrup WCPT tj. Światowej Konfederacji Fizjoterapii.

OMT to szkolenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, cieszące się bardzo dużym prestiżem w świecie terapii manualnej. Szkolenie jest zakończone egzaminem. Przynależność do IFOMT gwarantuje jednakowe standardy szkolenia na całym świecie, stąd dyplom OMT jest bardzo wysoko ceniony. Niejednokrotnie stanowi on przepustkę dla fizjoterapeutów chcących pracować i studiować za granicą. OMT traktowane jest jako szkolenie rozwijające w stosunku do certyfikowanych szkoleń terapii manualnej. Jego atutem jest bardzo wysoki poziom przekazywanej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej badania i leczenia narządu ruchu, w tym jego składowych nerwowo-stawowo-mięśniowych. W trakcie szkolenia odbywają się także superwizje, podczas których nadzorowana jest praca uczestników z pacjentami (clinical mentoring), mająca na celu udoskonalenie komunikacji terapeuta-pacjent. Poniżej znajduje się ogólna treść szkolenia OMT

  1. Anatomiczne, fizjologiczne i diagnostyczne podstawy terapii manualnej włączając fizjologię bólu, analizę badań radiologicznych i bio-psycho-społeczne perspektywy dolegliwości nerwowo-mięśniowo-szkieletowych.
  2. Teoria i praktyka manualnego badania i leczenia kończyn
  3. Teoria i praktyka manualnego badania i leczenia kręgosłupa
  4. Techniki manipulacyjne
  5. Podstawy osteopatii strukturalnej i trzewnej
  6. Superwizje pracy z pacjentami
  7. Standaryzowana dokumentacja i sposoby badania
  8. Sposoby poszukiwania literatury specjalistycznej w internecie
  9. Metody badawcze, statystyka
  10. Medyczny trening funkcjonalny


Jaka jest struktura OMT?

Szkolenie zawiera ok. 700 godzin lekcyjnych z czego 150 godzin przeznaczone jest na superwizje. Dodatkowo należy przeznaczyć ok 200 godzin na samodzielną pracę końcową. Szkolenie OMT podzielone jest na 3 bloki. Każdy blok składa się z 6-9 modułów. Każdy moduł kończy się zaliczeniem. Na końcu 3 bloku jest egzamin końcowy składający się z części pisemnej, praktycznej oraz pisemnej pracy końcowej.

Jak długo trwa szkolenie OMT?

Zasadniczo szkolenie trwa około 2,5 roku, dodatkowo należy uwzględnić czas potrzebny na napisanie pracy końcowej. Takie ramy czasowe obowiązują dla szkoleń organizowanych za granicą. W Polsce szkolenie rusza w 2011, a egzamin przewidziany jest wstępnie na rok 2014.

Kto może wziąć udział w szkoleniu OMT?

Szkolenie OMT przeznaczone jest w pierwszej kolejność dla fizjoterapeutów, którzy ukończyli pomyślnie jedno z poniższych szkoleń terapii manualnej: terapia manualna szkoła niemiecka, terapia manualna Kaltenborn-Evjenth , TM Maitland. Tylko ci fizjoterapeuci będą mogli podejść do egzaminu OMT. Ponadto w formie warsztatów w szkoleniu OMT może wziąć udział każdy fizjoterapeuta.

Jaki jest koszt szkolenia?

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie Reha Plus

Zapisz się na kurs - sprawdź naszą aktulaną ofertę kursów! (kliknij!)

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków