Rejestracja na kurs

Integracja Sensoryczna wg dr Ayres, moduł I - Grupa 2

Szczegóły


Numer kursu: 4030: Integracja Sensoryczna wg dr Ayres, moduł I - Grupa 2

Termin kursu: 2021.02.01 - 2021.02.07

Język wykładowy:

Polski

Miasto: Kraków
Ilość wolnych miejsc: 15

Instruktor


Instruktor: Kristiane Kull - Sadacharam
Senior Instruktor GSID®, Instruktorka IS- Ayres SIAT®
Instruktor: Alicja Salwach
Instruktor SIAT
Instruktor: Katarzyna Ajnenkiel - Łoś
logopeda, psycholog

Koszt


2317,07 PLN netto
2850,00 PLN netto + 23% VAT

Formularz rejestracyjny


Data urodzenia

Prosimy o uważne wypełnienie formularza rejestracji na kurs. Następnie proszę kliknąć "ZAPISZ"

Faktury są wystawiane w nastepnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Uwaga!!! Zmiana sposobu powiadamiania!!!

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną na podane adresy e-mailowe. Jedynie zaproszenia na kurs będą wysyłane pocztą polską. W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie adresów e-mailowych i ich poprawne zapisywanie przy rejestracji na kurs.

© 2017 by Reha Centrum. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków